Yhteisön auktorisoitu hakutieto

Last modified by Ilona Leppänen on 2024/06/19 08:40

Yhteisö on organisaatio tai ryhmä henkilöitä ja/tai organisaatioita, jotka tunnetaan tietyllä nimellä ja jotka toimivat tai voivat toimia yhtenä kokonaisuutena. Yhteisöjä ovat esim. yhdistykset, (oppi)laitokset, yhtiöt, säätiöt, valtion- ja kunnallishallinnon elimet, kokoukset, kirkkokunnat ja uskonnolliset yhteisöt, taiteilijaryhmät ja projektiorganisaatiot.

Yhteisön ensisijainen nimi

Auktorisoidun hakutiedon perusta on yhteisön ensisijainen nimi. Ensisijaisen nimen valinnassa usein otetaan pohjaksi nimi, joka esiintyy yhteisöön liittyvissä manifestaatioissa tai muissa tietolähteissä muodollisesti esitettynä (itsenäisesti ja helposti huomattavissa olevassa paikassa esiintyvänä, ei muuhun tekstiin upotettuna).

Suomen kirjastoseura
Rauman Taidegraafikot
Hyvinkään taidekoulu
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Oulun Kärpät
Opetushallitus
Badding Rockers
Poko Rekords
Iisalmen seurakunta
Seinäjoen helluntaiseurakunta

Yhteisöstä käytetyt nimet, joita ei valita ensisijaisiksi, merkitään varianttinimiksi.

Nimenmuutos
RDA 93.29.34.74
Jos yhteisön nimi on muuttunut, uusi nimi valitaan ensisijaiseksi nimeksi uuteen nimeen liittyvissä manifestaatioissa. Vanha nimi valitaan ensisijaiseksi vanhaan nimeen liittyvissä manifestaatioissa. Yhteisön aiemman ja myöhemmän nimen välille tehdään katso myös -viittaus käyttäen RDA:n elementtejä yhteisön edeltäjä ja yhteisön seuraaja (ks. Yhteisöön liittyvä yhteisö). 

Arkistokuvailussa yleensä valitaan ensisijaiseksi nimeksi viimeisimmissä arkistoaineistoissa esiintyvä nimiNimenmuutoksen yhteydessä vanha nimi merkitään varianttinimeksi.

(Jos järjestelmä ja formaatti sallivat, voidaan käyttää RDA:n elementtiä vastaava nomen. Toistaiseksi tällaista järjestelmää ei ole käytettävissä.)

Taiteen edistämiskeskus
Yhteisön edeltäjä: Taiteen keskustoimikunta

Taiteen keskustoimikunta
Yhteisön seuraaja: Taiteen edistämiskeskus

MARC

110 2# ‡a Taiteen edistämiskeskus
510 2# ‡w a ‡a Taiteen keskustoimikunta

110 2# ‡a Taiteen keskustoimikunta
510 2# ‡w b ‡a Taiteen edistämiskeskus

Arkistossa:
Taiteen edistämiskeskus
Varianttinimi: Taiteen keskustoimikunta

Vähäistä nimenmuutosta ei pidetä varsinaisena nimenmuutoksena.

Jos varmistettua tietoa varsinaisesta nimenmuutoksesta ei ole saatavilla, pidetään julkaisuissa esiintyviä erilaisia nimimuotoja toistensa variantteina. Jos varianttinimi on kuitenkin jo käsitelty nimenmuutoksena, ei muodostettuja auktorisoituja hakutietoja yhdistetä yhdeksi auktorisoiduksi hakutiedoksi, ellei saatavilla ole varmistettua tietoa siitä, että mukana on vain varianttinimiä.

Saman nimen eri muodot
RDA 82.09.48.83, 29.20.39.93
Jos yhteisön nimestä esiintyy eri muotoja, valitaan nimen muoto, joka on esitetty muodollisesti. Jos mitään nimenmuotoa ei ole esitetty muodollisesti tai jos useita nimenmuotoja on esitetty muodollisesti, valitaan useimmin esiintyvä muoto. Jos mikään nimenmuoto ei esiinny muita useammin, valitaan nimen lyhyt muoto. Nimen lyhyt muoto voi olla lyhenne alkukirjaimista tai kirjainsana. Jos yhteisöllä on todellinen tai virallinen nimi sekä vakiintunut nimi, jolla se tunnetaan, valitaan vakiintunut nimi.

Arkistokuvailussa yhteisön auktorisoitu hakutieto muodostetaan yleensä sen virallisen nimenmuodon pohjalta.

Ensisijainen nimi: Puistolan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys
Varianttinimi: Puistolan Demarit
Varianttinimi: Puistolan Sos.-dem. Työväenyhdistys
(Kuvailtavassa manifestaatiossa johdonmukaisesti käytetty yhteisön nimenmuoto on valittu ensisijaiseksi, vaikka nimenmuoto Puistolan Demarit esiintyy esim. facebook-sivuilla ainoana nimenmuotona ja Puistolan Sos.-dem. Työväenyhdistys on yhdistysrekisterissä oleva muoto.)

Erikieliset nimenmuodot
RDA 05.63.25.5761.56.57.42
Jos yhteisön nimi esiintyy eri kielillä, ensisijaiseksi nimeksi valitaan yhteisön virallisen kielen mukainen muoto. Jos yhteisön virallisia kieliä on useita ja suomi on yksi niistä, valitaan suomenkielinen nimi. Poikkeuksena tähän ovat yhteisöt, joiden kieli on rekisteritiedon mukaan ruotsi. Myös Ahvenanmaalaisille yhteisöille valitaan ruotsinkielinen nimi. Jos mikään yhteisön virallisista kielistä ei ole kuvailevan yhteisön käyttämä kuvailun kieli tai virallista kieltä ei tiedetä, valitaan aineistoissa eniten käytetyn kielen mukainen nimenmuoto. Jos eniten käytetty kieli ei ole määritettävissä, ensisijainen nimi otetaan ensimmäisestä aineistosta, jonka kuvaileva yhteisö on saanut.

Kansainvälisen yhteisön, kokouksen tms. tapahtuman nimeksi valitaan vakiintunut suomenkielinen nimimuoto, jos sellainen on olemassa.
RDA 52.39.62.98

Ensisijainen nimi: Amos Andersonin taidemuseo
Varianttinimi: Amos Anderson Art Museum
Varianttinimi: Amos Andersons konstmuseum

Ensisijainen nimi: Radion sinfoniaorkesteri
Varianttinimi: Finnish Radio Symphony Orchestra

Ensisijainen nimi: Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Varianttinimi: Signe and Ane Gyllenberg Foundation
Varianttinimi: Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö
(Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:n mukaan yhteisön kieli on ruotsi)

Ensisijainen nimi: Pohjoismainen Wittgenstein-seura
Varianttinimi: Nordic Wittgenstein Society
Varianttinimi: Nordisk Wittgenstein selskab
Varianttinimi: Nordiska Wittgensteinsällskapet
(Kansainvälinen yhteisö. Yhdistyksen verkkosivut ja kokouspöytäkirjat ovat ruotsiksi ja englanniksi, mutta suomenkielinen nimenmuoto esiintyy yhdistyksen verkkosivuilla)

Ensisijainen nimi: Jeesuksen pyhän sydämen pappien veljeskunta
Varianttinimi: Congregatio sacerdotum a sacro corde Jesu (SCJ)
Varianttinimi: Pyhän sydämen kongregaatio
(Kansainvälinen yhteisö, vakiintunut nimi)

Eri kirjoitusasut
RDA 38.13.01.41
Jos nimi esiintyy manifestaatioissa useissa eri kirjoitusasuissa, valitaan ensimmäisessä manifestaatiossa esiintyvä kirjoitusasu.

Arkistokuvailussa valitaan virallisen nimenmuodon mukainen kirjoitusasu.

Ensisijainen nimi: Teddy & The Tigers
Varianttinimi: Teddy and The Tigers

Avattu vrs. lyhennetty nimenmuoto
RDA 33.12.02.57
Jos nimestä käytetään sekä lyhennettä että avattua muotoa, valitaan nimestä yleisimmin käytetty muoto. Jos tällaista ei pystytä määrittämään, valitaan nimen lyhyt muoto. Jos lyhyt muoto ei riitä erottamaan yhteisön hakutietoa toisen yhteisön hakutiedosta, valitaan pitempi muoto.

Arkistokuvailussa käytetään virallista nimenmuotoa.

Ensisijainen nimi: Honey B & T-Bones
Varianttinimi: HBTB (yhtye)

Ensisijainen nimi: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Varianttinimi: THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)
(useimmin käytetty nimenmuoto valittu ensisijaiseksi nimeksi)

Ensisijainen nimi: VTT (tutkimuskeskus)
Varianttinimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT
(lyhyt muoto valittu ensisijaiseksi nimeksi)

Isojen kirjainten käyttö
Erisnimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, ellei nimen kirjoitusasu ole vakiintunut muuhun muotoon. Yhteisön nimeen kuuluvien sanojen alkukirjaimien merkitsemisessä noudatetaan vakiintunutta kirjoitusasua. Epäselvissä tapauksissa moniosaisen nimen ensimmäinen sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, muut sanat pienellä.

Asianajotoimisto Krogerus & Pirilä
Työväen Akatemian Toveriliitto
Vuosaaren lukio
ntamo
Ali ja Rosvot
J. Karjalainen ja Mustat Lasit

Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat
Antti Sarpila Swing Band
And Then You Die

Keijon hanuritytöt & -pojat

Alkukirjainten ja kirjainsanojen kirjoittaminen
RDA 22.69.18.43

Merkittäessä yhteisön nimeä:
a) jos alkukirjainta seuraa toinen alkukirjain, ei ensimmäistä alkukirjainta seuraavan pisteen tms. jälkeen jätetä tyhjää väliä
b) erilliset kirjaimet tai alkukirjaimet merkitään ilman tyhjää väliä, jos niitä ei tiedonlähteessä eroteta pisteillä.

R.E. Westerlund (yhtiö)
J.G. Annalan säätiö

IEEE
(Aineistossa 
I E E E. Esimerkki lainattu englanninkielisten kirjastojen RDA-sovellusohjeesta)

Artikkelit
RDA 15.47.35.66

Yhteisön nimen alussa oleva artikkeli jätetään pois. Artikkelia ei kuitenkaan jätetä pois, jos se on nimen kiinteä osa (esim. yhteisön nimeen sisältyvän paikan- tai henkilönnimen osa tai muun kuin yhteisön nimen kielen artikkeli).

69 Eyes
Beatles
Rolling Stones

MUTTA
Los Angeles Philharmonic
The Poppoo

Yhtiötä tms. tarkoittavat sanat yhteisön nimessä
RDA 22.69.18.43 
Yhtiötä tai yhdistystä tarkoittavat adjektiivit ja lyhenteet (esim. Incorporated, Ltd., ry), valtion omistusta osoittavat sanat ja yhtiön tyyppiä osoittavat sanat ja ilmaisut (esim. osakeyhtiö, Oy, ky) jätetään pois.

Jos yhtiötä tms. tarkoittavat sanat ovat olennainen osa nimeä tai nimestä ei muuten käy ilmi, että kyseessä on yhteisö, nämä säilytetään.

Arkistokuvailussa yhtiötä tms. tarkoittavat sanat säilytetään, kun ne ovat osa virallista nimenmuotoa.

Levy-yhtiö 
(Oy-lyhenne jätetään pois, koska nimestä ilmenee, että kyseessä on yhteisö)

Fuga Oy
(Oy-lyhenne säilytetään, koska nimestä ei muuten kävisi ilmi, että kyseessä on yhteisö)

Suomen musiikkikirjastoyhdistys
(ry-lyhenne jätetään pois, koska nimestä ilmenee, että kyseessä on yhteisö)

Kymin Osakeyhtiö
(Osakeyhtiö-sana säilytetään, koska se on olennainen osa nimeä)

Joskus yhtiömuotoa tms. merkitsevä sana tai ilmaus saattaa esiintyä yhteisön nimen ensimmäisenä osana. Kyseinen sana tai ilmaisu siirretään nimen loppuun pilkulla erotettuna. Muista nimenmuodoista tehdään katso-viittaus.

Ensisijainen nimi: Pohjoinen, kustannusosakeyhtiö
Varianttinimi: Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen

Esityskokoonpanoa ilmaiseva termi yhteisön nimessä
Jos esityskokoonpanoa ilmaiseva termi (kuoro, duo tms.) on osa nimeä, se säilytetään ensisijaisessa nimessä, paitsi jos yhteisön nimi esiintyy useimmiten ilman esityskokoonpanoa ilmaisevaa termiä.

Helsingfors Café Duo
Mieskuoro Huutajat


MUTTA
Ässät (yhtye)
(nimi esiintyy myös muodossa Tanssiorkesteri Ässät; useimmin käytetty nimenmuoto valittu ensisijaiseksi nimeksi)

Auktorisoituun hakutietoon tehtävät lisäykset

Nimet, joista ei ilmene että kyseessä on yhteisö
RDA 07.16.12.94
Jos yhteisön nimestä ei käy ilmi, että kyseessä on yhteisö, auktorisoituun hakutietoon lisätään ensisijaisen nimen jälkeen yhteisön kategoria (esimerkiksi yhtiö, yhdistys, yhtye, kuoro tai orkesteri) tai muu yhteisöön liittyvä määrite. Termit otetaan ensisijaisesti metatietosanastosta. Jos sanastosta puuttuu sopiva termi, käytetään muuta termiä. Ehdotuksia lisäyksistä metatietosanastoon voi tehdä. Yhteisön kategoria merkitään myös erillisenä elementtinä.

Yhteisön nimi henkilönnimen kaltainen:
R.E. Westerlund (yhtiö)
Elvis Breznev (yhtye)
Risto (yhtye)
Lehtovaara (ravintola)

Nimi voi tarkoittaa jotakin muuta kuin yhteisöä:
Radiopuhelimet (yhtye)
Lama (yhtye)
Mopo (yhtye)
Maatiainen (yhdistys)
Katharsis (ainejärjestö)
Sea Horse (ravintola)

MUTTA
Levyn Hävittäjät
Kemin Ahtaajat

(nimestä ilmenee, että kyseessä on yhteisö)

Sama tai samantapainen nimi
RDA 07.16.12.94
Yhteisön nimen jälkeen merkitään yksi tai useampi lisäys, jos niitä tarvitaan erottamaan samannimiset yhteisöt toisistaan (esim. jos yhteisöillä on sama ensisijainen nimi tai varianttinimi). Nimen jälkeen merkitään tarvittaessa seuraavat lisäykset:

- yhteisön kategoria (yhtiö, yhtye, orkesteri, kuoro tms.)
Yhteisön tyyppiä kuvaileva sana merkitään tarvittaessa sulkeisiin yhteisön nimen jälkeen. Yhteisön kategoriaa määrittelevä termi valitaan Metatietosanastosta, jos siellä on riittävän täsmällinen termi. Yhteisön kategoriaa käytetään samannimisten yhteisöjen erottamiseen aina, kun se riittää erottamaan ne,

Adastra (kuoro)
Adastra (yhtye)

Maaseudun Tulevaisuus (yhtye)
Maaseudun tulevaisuus (yhtiö)

Ässät (yhtye)

Suomen Joutsen (laiva)

- yhteisöön liittyvä paikka (maa tai tarkempi paikka)
Yhteisöön liittyvä paikan nimi merkitään sulkeisiin yhteisön nimen jälkeen.

Kesko (Lappeenranta, Suomi)
Kesko (Seinäjoki, Suomi)
Kesko (Tampere, Suomi)

Drifters (Ruotsi)
Drifters (Iso-Britannia)
Drifters (Yhdysvallat)

- yhteisöön liittyvä laitos
Yhteisöön liittyvän laitoksen nimi sisällytetään, jos laitoksen nimi yleisesti liitetään yhteisön nimeen. Yhteisöön liittyvä laitos merkitään mieluummin kuin paikan nimi, jos samannimisiä yhteisöjä pitää erottaa toisistaan.

Pohjalainen osakunta (Kuninkaallinen Turun akatemia)
Pohjalainen osakunta (Turun yliopisto)
Pohjalainen osakunta (Helsingin yliopisto)

- yhteisöön liittyvä ajanjakso
Yhteisöön liittyvä aika merkitään, jos yhteisöön liittyvää paikkaa tai laitosta ei tiedetä tai se ei riitä erottamaan yhteisöjä toisistaan. Se voi olla esim. yhteisön perustamisvuosi tai toiminta-aika.

Pohjois-Savon liitto (1991-1994)
Pohjois-Savon liitto (1998-)

Charlies (1969-)
Charlies (1996-)

(erottavana lisäyksenä yhtyeen ensimmäinen levytysvuosi)

- muu määrite
Muu yhteisöön liittyvä määrite sisällytetään, jos lisäys auttaa ymmärtämään yhteisön luonnetta tai tarkoitusta.

Jos lisäyksiä tarvitaan useampia kuin yksi, ne erotetaan toisistaan välimerkkiyhdistelmällä välilyönti, kaksoispiste, välilyönti.

Threshold (yhtye : Helsinki, Suomi)
Threshold (yhtye : Lahti, Suomi)

Punainen mylly (teatteri : Helsinki, Suomi)

Alayhteisöt

Alayhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimi merkitään yleensä soveltamalla perusohjeita, eli yhteisön nimi merkitään siinä muodossa, missä se esiintyy yhteisöön liittyvissä manifestaatioissa. Varianttinimeksi merkitään pää- ja alayhteisö hierarkkisessa muodossa. Esim. valtion- tai kaupunginhallinnollisissa yhteisöissä varianttinimeen lisätään maan, kaupungin, tms. nimi.

Ensisijainen nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Varianttinimi: Suomi. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ensisijainen nimi: Kansallisarkisto 
Varianttinimi: Suomi. Kansallisarkisto

Ensisijainen nimi: Turun suomenkielinen työväenopisto 
Varianttinimi: Turun kaupunki. Suomenkielinen työväenopisto

Hierarkkinen rakenne: yhteisöjen erityyppiset nimet
RDA 39.42.67.03
Jos yhteisön nimi kuuluu yhteen tai useampaan alla olevissa kohdissa lueteltuun nimen tyyppiin, merkitään alayhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimi pääyhteisön alaosastoksi. Pääyhteisö merkitään auktorisoidussa muodossa.

1) Yhteisön nimi, joka ilmaisee sen olevan osa toista yhteisöä (esimerkiksi jaosto, osasto, laitos)

Yleisradio. Tutkimus- ja kehitysosasto
Suomen lääkäriliitto. Kliinisen kemian alaosasto

2) Yhteisön nimi ilmaisee hallinnollista alistussuhdetta (esim. toimikunta, valiokunta, komitea). Ohjetta sovelletaan vain, jos pääyhteisön nimi on välttämätön alayhteisön tunnistamiseksi.

Auktorisoitu hakutieto: Helsingin kaupunki. Kaupunginhallitus
Varianttihakutieto: Helsingin kaupunginhallitus

Auktorisoitu hakutieto: Suomen Akatemia. Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Varianttihakutieto: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta

MUTTA
Auktorisoitu hakutieto: Suomen IIASA-toimikunta
Varianttihakutieto: Suomen Akatemia. Suomen IIASA-toimikunta
(alayhteisön nimi erottuu muista yhteisöistä ilman pääyhteisön nimeä)

3) Yhteisön nimi on luonteeltaan yleinen tai osoittaa vain pääyhteisön maantieteellistä, kronologista tai numeroin tai kirjaimin osoitettua jaottelua.

Turun yliopistollinen keskussairaala. Lastenklinikka
Suomen Punainen Risti. Länsi-Suomen piiri

4) Yhteisön nimestä ei käy ilmi, että kyseessä on yhteisö, eikä nimi sisällä pääyhteisön nimeä.

VTT. Liikenne ja kuljetukset

5) Yliopiston tai korkeakoulun tiedekunnan, koulun, laitoksen, instituutin, laboratorion tms. nimi, joka osoittaa ainoastaan tutkimuksen tai opiskelun alaa.

Helsingin yliopisto. Filosofian laitos
Vaasan yliopisto. Pohjoismaisten kielten laitos
Jyväskylän yliopisto. Pohjoismaisten kielten laitos


MUTTA
Aleksanteri-instituutti
(instituutilla erottuva nimi)

6) Ei-julkishallinnollisen yhteisön nimi, joka sisältää pääyhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimen kokonaisuudessaan.

Akava. Laajennettu liittokokous
(aineistossa: Akavan laajennettu liittokokous)

Hierarkkinen rakenne: yhteisötyypit
RDA 80.80.03.65
RDA Toolkit: yhteisön tarkennetut ohjeet

Jos yhteisö kuuluu johonkin alla olevissa kohdissa lueteltuun yhteisötyyppiin, merkitään alayhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimi pääyhteisön alaosastoksi. Pääyhteisö merkitään auktorisoidussa muodossa.

1) Ministeriö tai vastaava korkea toimeenpanoelin (joka ei ole toisen viraston alainen)

Suomi. Oikeusministeriö

2) Lakiasäätävä yhteisö tai perustuslakia säätävä kokous

Suomi. Eduskunta
Suomi (suuriruhtinaskunta). Keisarillinen Suomen senaatti
Islanti. Alþingi
Portugali. Assembleia Constituinte (1975)

3) Tuomioistuin

Suomi. Korkein hallinto-oikeus
Suomi. Hovioikeus (Kouvola)

4) Puolustuslaitos

Valtion asevoimien puolustushaaran nimi merkitään valtion alaosastoksi:
Suomi. Ilmavoimat

Alaosaston (joukko-osasto, joukkoyksikkö, komentoalue) nimi merkitään puolustushaaran alaosastoksi:
Suomi. Ilmavoimat. Karjalan lennosto

Jos alaosasto tms. identifioidaan numerolla, noudatetaan nimessä käytettyä numerointitapaa (roomalainen tai arabialainen numero, avattu muoto). Jos numero esiintyy alaosaston tms. nimen alussa, numero merkitään nimen jälkeen pilkulla erotettuna.
Auktorisoitu hakutieto: Suomi. Maavoimat. Divisioona, 6.
Varianttihakutieto: 6. divisioona
Varianttihakutieto: Kuudes divisioona

Jos alaosaston nimi alkaa puolustushaaran nimellä tai siihen viittaavalla ilmaisulla, se merkitään valtion alaosastoksi.
Auktorisoitu hakutieto: Suomi. Ilmavoimien materiaalilaitos
Varianttihakutieto: Ilmavoimien materiaalilaitos
Varianttihakutieto: Puolustusvoimat. Ilmavoimien materiaalilaitos

MARC

110 1# ‡a Suomi. ‡b Ilmavoimat

110 1# ‡a Suomi. ‡b Ilmavoimat. ‡b Karjalan lennosto

110 1# ‡a Suomi. ‡b Maavoimat. ‡b Divisioona, 6.
410 2# ‡a 6. divisioona
410 2# ‡a Kuudes divisioona

110 1# ‡a Suomi. ‡b Ilmavoimien materiaalilaitos
410 2# ‡a Ilmavoimien materiaalilaitos
410 2# ‡a Puolustusvoimat. ‡b Ilmavoimien materiaalilaitos

Vaihtoehto, jota arkistot voivat soveltaa:
Hierarkkista muotoa ei käytetä, jos alayksikön nimi on riittävän identifioiva ja se perustuu alayksikön viralliseen nimeen.
Karjalan lennosto
6. divisioona
Ilmavoimien materiaalilaitos

5) Lähetystöt, konsulaatit tms.

Auktorisoitu hakutieto: Suomi. Suurlähetystö (Japani)
Varianttihakutieto: Suomen suurlähetystö (Japani)

Auktorisoitu hakutieto: Ranska. Consulat (Buenos Aires, Argentiina)
Varianttihakutieto: Ranskan konsulaatti (Buenos Aires, Argentiina)

6) Yhden uskonnollisen yhteisön kokoukset tms.

Auktorisoitu hakutieto: Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkolliskokous
Varianttihakutieto: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous

Auktorisoitu hakutieto: Katolinen kirkko. Pohjoismaiden piispainkokous
Varianttihakutieto: Pohjoismaiden piispainkokous (Katolinen kirkko)

7) Uskonnolliset provinssit, hiippakunnat, synodit, katolisen kirkon keskushallinto, Pyhän istuimen suurlähettiläät, piispat, rabbit, mullahit, patriarkat, paavit (tarkempi ohje: Uskonnollisiin teoksiin liittyvät toimijat)

Auktorisoitu hakutieto: Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Helsingin hiippakunta
Varianttihakutieto: Helsingin hiippakunta (evankelis-luterilainen)

Auktorisoitu hakutieto: Katolinen kirkko. Helsingin hiippakunta
Varianttihakutieto: Helsingin katolinen hiippakunta

8) Muiden yhteisöjen osalta katso RDA Toolkit: käyttäjäyhteisöjen aineistot - yhteisön tarkennetut ohjeet:
Hallintoviranomaiset, valtionpäämiehet ym. julkishallinnollisten yhteisöjen johtajat 
Kansainvälisten tai julkishallintojenvälisten yhteisöjen valtuuskunnat
Yhteiskomiteat, -toimikunnat tms.

Hierarkiatasot
RDA 01.58.16.70
Väliin jäävät hierarkiatasot jätetään merkitsemättä, paitsi jos alayhteisön (tai siihen läheisesti liittyvän yhteisön) nimi on sama tai todennäköisesti tulee olemaan sama kuin toisella yhteisöllä samassa organisaatiossa. Tällaisessa tapauksessa väliin merkitään hierarkian alin yksikkö, joka erottaa yhteisöt toisistaan.

Auktorisoitu hakutieto: Turun yliopisto. Yleinen kirjallisuustiede
Varianttihakutieto: Turun yliopisto. Taiteiden tutkimuksen laitos. Yleinen kirjallisuustiede
Varianttihakutieto: Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Taiteiden tutkimuksen laitos. Yleinen kirjallisuustiede

MUTTA
Auktorisoitu hakutieto: Helsingin yliopisto. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tiedekuntaneuvosto
Auktorisoitu hakutieto: Helsingin yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Tiedekuntaneuvosto

Jos on epävarmaa, onko yhteisö alayhteisö tai sovelletaanko siihen yhteisön nimeen tai tyyppiin liittyviä erityisiä ohjeita, merkitään yhteisön nimi itsenäisenä.

Kokoukset ym. tapahtumat

RDA 99.53.33.73, 28.50.65.09 Toolkit: yhteisön hakutiedon tarkennetut ohjeet

Kokousten, konferenssien tms. tapahtumien ensisijaisen nimen valinnassa ja auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa noudatetaan yhteisöjä koskevia ohjeita. Kokouksiin voi kuitenkin liittyä myös elementtejä, joita ei muilla yhteisöillä ole: konferenssin numero, konferenssin ajankohta ja konferenssin paikka.

Tapahtumia auktorisoidaan, kun ne ovat jossain aineistossa joko tekijänä tai aiheena/kohteena.

HUOM! Jos yhteisö järjestää kokouksen, jonka nimi on luonteeltaan yleinen (esim. vuosikokous, puoluekokous), kokous merkitään yhteisön alayhteisöksi.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö. Edustajakokous
(Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön edustajakokous)

Porotilamatkailu (yhdistys). Vuosikokous (2015 : Salla, Suomi)
(Porotilamatkailu-yhdistyksen vuosikokous)

MUTTA
ILOn kansainvälinen työkonferenssi
(Kansainvälisen työjärjestön järjestämä erisniminen konferenssi; itse järjestön auktorisoitu muoto: Kansainvälinen työjärjestö)

Toistuvat ja yksittäiset kokoukset

Tapahtumat voivat olla kerran järjestettyjä. Ne voivat myös olla toistuvia, jolloin yksittäisistä tapahtumista muodostuu tapahtumasarja.

Reform and revolution in Europe, 1917-19 : entangled and transnational histories (konferenssi : 2017 : Tampere, Suomi)
(kerran järjestetty tapahtuma)

Congressus internationalis Fenno-Ugristarum
(tapahtumasarja)

Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (1. : 1960 : Budapest, Unkari)
Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (2. : 1965 : Helsinki, Suomi)
Congressus internationalis Fenno-Ugristarum (3. : 1970 : Tallinna, Viro)
(tapahtumasarjaan kuuluvia yksittäisiä tapahtumia)

Toistuvat kokoukset, konferenssisarjat tms. toistuvat tapahtumat

Toistuvat kokoukset tms. tapahtumat auktorisoidaan yleensä tapahtumasarjana. Silloin auktorisoidaan toistuvan kokouksen tai tapahtuman nimi ilman järjestysnumeroa, kokoontumisvuotta tms.

Pohjoiskalottikonferenssi
(EI 19. Pohjoiskalottikonferenssi 30.8.-1.9.1996)

Kielitieteen päivät
(EI XXVIII kielitieteen päivät Jyväskylä 17.-19.5.2001)

Auktoriteettitietue linkitetään vain sellaisiin bib-tietueissa oleviin tekijäkirjauksiin, joissa on täsmälleen sama muoto. Tapahtumasarjan auktoriteettia ei voida linkittää yksittäiseen tapahtumaan eikä yksittäisen tapahtuman auktoriteettia voida linkittää tapahtumasarjaan. Kuvailija voi tarvittaessa muodostaa auktorisoidun hakutiedon yksittäisestä konferenssista bib-tietueeseen.

auktoriteettitietue:

111 2# ‡a Suomen tekoälytutkimuksen päivät
(tapahtumasarja)

bibliografinen tietue:

111 2# ‡a Suomen tekoälytutkimuksen päivät ‡n (14. : ‡d 2010 : ‡c Espoo, Suomi)
245 10 ‡a Proceedings of the 14th Finnish Artificial Intelligence Conference, STeP 2010 : ‡b Aalto University School of Science and Technology, Espoo, Finland, August 17-18. 2010 / ‡c Tapio Pahikkala (ed.)
(yksittäiseen tapahtumaan liittyvä julkaisu)

Kokouksen ensisijaisen nimen jälkeen lisätään tarkenteita samoilla periaatteilla kuin muiden yhteisöjen kohdalla. Tarkenteita lisätään, jos kokouksella on sama nimi kuin toisella kokouksella tai muulla yhteisöllä tai jos kokouksen tms. tapahtuman nimestä ei käy ilmi, että kyseessä on yhteisö.

Conference on Fishing (Iso-Britannia)
Conference on Fishing (Australia)
(Yhteisöön liittyvä paikka erottaa samannimiset konferenssit. Esimerkki lainattu englanninkielisten kirjastojen RDA-sovellusohjeesta ja suomennettu.)

ATE (konferenssi : Kanada)
ATE (konferenssi : Etelä-Afrikka)
(Yhteisöön liittyvä paikka erottaa samannimiset konferenssit. Nimestä ei ilmene, että kyseessä on yhteisö. Esimerkki lainattu englanninkielisten kirjastojen RDA-sovellusohjeesta ja suomennettu)

Yksittäinen kokous tai muu tapahtuma

Yksittäiselle tapahtumalle, joka ei ole osa toistuvien tapahtumien sarjaa, merkitään auktorisoituun hakutietoon tapahtuman nimen lisäksi konferenssin ajankohta ja konferenssin paikka, jos ne ovat tiedossa.

Tarvittaessa voi auktorisoida myös tapahtumasarjaan kuuluvan yksittäisen tapahtuman, esim. jos muihin sarjan tapahtumiin liittyvää aineistoa ei ole tietokannassa. Kaikkia yksittäisiä kokouksia ei tarvitse auktorisoida. Yksittäisen kokouksen auktorisoituun hakutietoon merkitään konferenssin numero, konferenssin ajankohta ja konferenssin paikka, jos ne ovat tiedossa.

Conference on Gender Equality and Women in the Arctic (2002 : Inari, Suomi)
(sarjaan kuulumaton yksittäinen konferenssi)

Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (8. : 2017 : Helsinki, Suomi ; Hanko, Suomi)
(seminaarisarjan yksittäinen tapahtuma)

Konferenssin numero, konferenssin ajankohta ja konferenssin paikka

Konferenssin numero merkitään arabialaisena järjestysnumerona.

Konferenssin ajankohdaksi merkitään vuosi, ellei samana vuonna ole järjestetty useampia samaan tapahtumasarjaan kuuluvia tapahtumia, jolloin päivämäärä merkitään ISO 8601 -standardin mukaisessa muodossa.

Paikan ensisijainen nimi merkitään suomeksi, jos sillä on yleisesti käytössä oleva suomenkielinen nimi. Jos suomenkielistä nimeä ei ole, merkitään sen hallintoalueen virallisen kielen mukainen muoto, jolla paikka sijaitsee. Paikkakunnan nimen jälkeen merkitään maa (yhteisöön liittyvän paikan yhteydessä mainituissa tapauksissa osavaltio tms.), jossa paikka sijaitsee.

Konferenssin numero, konferenssin ajankohta ja konferenssin paikka erotetaan konferenssin nimestä kaarisulkeilla.

European Molecular Beam Epitaxy Workshop (17. : 2013 : Tampere, Suomi)

Olympialaiset (22. : 1980 : Moskova, Venäjä)

Jos konferenssi järjestettiin useammalla paikkakunnalla, voi paikaksi merkitä joko konferenssiin ensisijaisesti liittyvän paikan tai paikkojen nimet (esim. isäntäkaupungin) tai laajemman paikannimen.

Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (8. : 2017 : Helsinki, Suomi ; Hanko, Suomi)

Peking to Paris Motor Challenge (5. : 2013 : Peking, Kiina ; Pariisi, Ranska)

(käännetty RDA-esimerkki)

Tour de France (1904 : Ranska)
(käännetty RDA-esimerkki: useammalla paikkakunnalla järjestetty tapahtuma; yksittäisen tapahtuman yhteydessä paikka merkitään sen ollessa tiedossa, vaikka se ilmenisi tapahtuman nimestä)

Verkon välityksellä pidetyn konferenssin tms. paikaksi merkitään ”verkossa”.

Electronic Conference on Land Use and Land Cover Change in Europe (1997 : verkossa)

World Library and Information Congress (2021 : verkossa)

Kokouksina käsitellään esimerkiksi:

Kokoukset, konferenssit ja seminaarit

World Summit on the Knowledge Society 
(useina vuosina järjestetty kokous)

IInternational Workshop Architecture & Design (1. : 2019 : Dubai, Arabiemiirikunnat)
(yksittäisenä tapahtumana kuvailtu kokous)

Elektroniikan tuotanto- ja pakkaustekniikan konferenssi
(toistuva tapahtuma, useina vuosina järjestetty konferenssi)

International Conference on Applied Operational Research (2. : 2010 : Turku, Suomi)

Algorithmic Information Theory Conference (2005 : Vaasa, Suomi)

Journée d'études anglo-normandes 
(useina vuosina järjestetty seminaari)

60-luku-seminaari (1993 : Helsinki, Suomi)

Euroopan sosiaalirahasto tekee tulevaisuutta -seminaari (2003 : Helsinki, Suomi)

Urheilutapahtumat, turnaukset

UEFA Europa League (jalkapalloturnaus)

Olympialaiset (15. : 1952 : Helsinki, Suomi)

Kalevan kisat (15. : 1921 : Kotka, Suomi)

Suomen suurkisat (3. : 1966 : Helsinki, Suomi)

Liikuntatapahtumat

Kesäyön marssi (2020 : Jyväskylä, Suomi)
Kesäyön marssi (2020 : Vaasa, Suomi)

Loppijärven valkeat yöt -soutu (2019 : Loppi, Suomi)
(vuotuisen soututapahtuman vuoden 2019 kerta)

Kilpa-ajot

Royal Ascot (kilpa-ajot)
(vuotuiset laukkakilpailut Ascotissa)

Imatranajo (1. : 1962 : Imatra, Suomi)
(Imatran Moottorikerho ry:n järjestämien ratamoottoripyöräkilpa-ajojen ensimmäinen kerta)

Kuninkuusravit (3. : 1926 : Lahti, Suomi)

Kilpailut

Eurovision laulukilpailu (51. : 2006 : Ateena, Kreikka)

Kansainvälinen Jean Sibelius -viulukilpailu (11. : 2015 : Helsinki, Suomi)

Biennaalit (näyttelyt)

Biennale di Venezia (48. : 1999 : Venetsia, Italia)

Sotaretket, sotilasoperaatiot

Abyssinian Expedition (1867-1868)

Petsamon retki (1918)

Petsamon retki (1920)

Operation Nanook (1946-1950)

Tutkimusmatkat

Lewis and Clark Expedition (1804-1806)

Messut, markkinat tms.

Helsingin kansainväliset suurmarkkinat (2020 : Helsinki, Suomi)

Rovaniemen wanhat markkinat (11. : 2019 : Rovaniemi, Suomi)

Helsingin venemessut (1. : 1975 : Helsinki, Suomi)

Kauhajoen ruokamessut (30. : 2021 : Kauhajoki, Suomi)

Festivaalit

Helsingin juhlaviikot 
(monitaidefestivaali Helsingissä)

Sodankylän elokuvafestivaali

Kuhmon kamarimusiikki 
(musiikkijuhlat Kuhmossa)

Kuurojen pohjoismainen kulttuurifestivaali

Savonlinnan oopperajuhlat (1999 : Savonlinna, Suomi)

Koulun suurjuhlat (19. : 2005 : Oulu, Suomi)
(valtakunnallisen koululaisten kulttuuritapahtuman vuoden 2005 tapahtumakerta)

Suolahden suuri höyryfestivaali (1. : 1995 : Suolahti, Suomi)

Nimetyt juhlat, kansalaisjuhlat, vuosipäivät

Tampereen päivä
(Tampereella vuosittain vietettävä kansalaisjuhla)

Tampereen päivä (60. : 2014 : Tampere, Suomi)
(Tampereella vuosittain vietettävän kansalaisjuhlan vuoden 2014 kerta)

Kalevalan riemuvuoden juhla (1935 : Helsinki, Suomi)

Aleksin joulukadun avajaiset (71. : 2019 : Helsinki, Suomi)

Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlavuosi (1990 : Helsinki, Suomi)

Kulkueet

Työväen vappumarssi (2019 : Helsinki, Suomi)

Ylioppilaiden soihtukulkue (1. : 1951 : Helsinki, Suomi)

MARC 21

110 OTSIKKOMUOTO - YHTEISÖNNIMI (ET)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Nimikirjauksen muoto
0 - Nimen osien järjestys käänteinen (yhteisönnimi alkaa henkilönnimellä, joka esitetään käänteisessä järjestyksessä sukunimi ensin)
1 - Hallintoalueen nimi (HUOM! Käytetään julkishallinnollisissa yhteisöissä, mikäli a-osakenttään merkitään hallintoalueen nimi perusmuodossa)
2 - Nimen osien järjestys suora

Osakentät (valikoima):
‡a - Yhteisönnimi (ET)
‡b - Alayksikkö (T)
‡d - Kokouksen tai sopimuksen allekirjoittamisen aika (T)
‡c - Kokouksen paikka (T)
‡n - Kokouksen numero tai muu numerointitieto (T)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero (HUOM! Osakenttää ei ole formaatissa, kontrollinumero tuotetaan automaattisesti Asterin kuvailuympäristössä 1XX-kentissä. Osakenttää ei saa poistaa, eikä kontrollinumeroa saa muokata.)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

111 OTSIKKOMUOTO - KOKOUKSEN NIMI (ET)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Nimikirjauksen muoto
0 - Nimen osien järjestys käänteinen (Kokouksen nimi alkaa henkilönnimellä, joka esitetään käänteisessä järjestyksessä sukunimi ensin)
1 - Hallintoalueen nimi (HUOM! Käytetään julkishallinnollisissa yhteisöissä, mikäli a-osakenttään merkitään hallintoalueen nimi perusmuodossa)
2 - Nimen osien järjestys suora

Osakentät (valikoima):
‡a - Kokouksen tai hallintoalueen nimi (ET)
‡c - Kokouksen paikka (T)
‡d - Kokouksen aika (T)
‡e - Alayksikkö (T)
‡n - Kokouksen numero tai muu numerointitieto (T)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero (HUOM! Osakenttää ei ole formaatissa, kontrollinumero tuotetaan automaattisesti Asteri-kuvailuympäristössä. Osakenttää ei saa poistaa, eikä kontrollinumeroa saa muokata.)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Kentän valinta (110 tai 111)

Useimmat yhteisönimet merkitään 110-kenttään. 111-kenttää käytetään, jos a-osakentässä on tapahtuman kuten kokouksen, konferenssin, kilpailun, festivaalin yms. nimi.

1. indikaattorin merkitseminen
Julkishallinnollisen yhteisönnimen ensimmäinen indikaattori on "1", jos yhteisönnimen a-osakenttään merkitään hallintoalueen nimi perusmuodossa. Muissa tapauksissa ensimmäinen indikaattori on "2".

110 2# ‡a Vaasan lääninhallitus
410 1# ‡a Vaasan lääni. ‡b Lääninhallitus

110 1# ‡a Tampereen kaupunki. ‡b Aikuiskoulutusyksikkö
410 2# ‡a Tampereen kaupungin aikuiskoulutusyksikkö

Osakenttään ‡a merkitään yhteisön ensisijainen nimi sekä mahdolliset lisäykset, joita tehdään yhteisöjen hakutietojen erottamiseksi toisistaan tai selventämään, että kyseessä on yhteisö.

110 2# ‡a Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
110 2# ‡a Oulun Kärpät
110 2# ‡a Opetushallitus
110 2# ‡a Badding Rockers
111 2# ‡a Sodankylän elokuvafestivaali
110 2# ‡a Maatiainen (yhdistys)
111 2# ‡a ChangE (seminaari)
110 2# ‡a Change (yhtye)
111 2# ‡a ATE (konferenssi : Kanada)
111 2# ‡a ATE (konferenssi : Etelä-Afrikka)

Alayhteisöt

110-kentän osakenttään ‡b merkitään alayhteisön nimi, jos auktorisoitu hakutieto merkitään hierarkkisesti.

110 2# ‡a Yleisradio. ‡b Tutkimus- ja kehitysosasto
110 2# ‡a Suomen lääkäriliitto. ‡b Kliinisen kemian alaosasto
110 2# ‡a Helsingin yliopisto. ‡b Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. ‡b Tiedekuntaneuvosto

111-kentän osakenttään ‡e merkitään alayhteisön nimi, jos auktorisoitu hakutieto merkitään hierarkkisesti ja yhteisö on kokouksen alayhteisö.

111 2# ‎‡a Talviolympialaiset ‎‡n (14. :‏ ‎‡d 1984 :‏ ‎‡c Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina).‏ ‎‡e Organizacioni komitet
(esimerkki Kongressin kirjastosta)

Kokoukset ym. tapahtumat

111-kenttään kuvaillaan kokouksia, konferensseja, nimettyjä ja yksittäisiä tai toistuvia tapahtumia kuten urheilukilpailuja, festivaaleja, messuja, näyttelyitä ja muita vastaavia tapahtumia.

111 2# ‡a Congressus internationalis Fenno-Ugristarum
111 2# ‡a Rakennusfysiikka (seminaari)
111 2# ‡a Sodankylän elokuvafestivaali
111 2# ‡a Kalevan kisat

Jos yhteisö järjestää kokouksen, jonka nimi on luonteeltaan yleinen (esim. vuosikokous, puoluekokous), kokous merkitään yhteisön alayhteisöksi 110-kenttään.

110 2# ‡a Porotilamatkailu (yhdistys). ‡b Vuosikokous ‡d (2015 : ‡c Salla, Suomi)
110 2# ‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Kirkolliskokous

Konferenssin numero merkitään osakenttään ‡n, konferenssin ajankohta osakenttään ‡d ja konferenssin paikka osakenttään ‡c.

111 2# ‡a Congressus internationalis Fenno-Ugristarum ‡n (1. : ‡d 1960 : ‡c Budapest, Unkari)
111 2# ‡a Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists ‡n (8. : ‡d 2017 : ‡c Helsinki, Suomi ; ‡c Hanko, Suomi)
111 2# ‡a World Library and Information Congress ‡d (2021 : ‡c verkossa)
110 2# ‡a Suomen museoliitto. ‡b Vuosikokous ‡n (75. : ‡d 1998 : ‡c Hämeenlinna, Suomi)