800 - Seriebiuppslag under personnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 100.

0 Namn i rak följd
Namn i rak följd och fraser som ej lämpar sig att invertera. Hit även ensamt namn som kan vara för- eller efternamn.

1 Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn
Personnamn som formateras i inverterad ordning. Hit även ensamt namn som säkert är ett efternamn. 

3 Beteckning för hel släkt

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Personnamn (NR)

b Ordningstal och därpå följande del av namn (NR)

c Särskiljande tillägg (R)

d Födelse- och dödsår (NR)

e Funktionsterm (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NR)

h Medieterm för verk (NR)

j Attribuerande tillägg (R)

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)

m Besättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (R)

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Fullständigare namnform (NR)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

v Delbeteckning (NR)

w BibID för sammanhörande bibliografisk post (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

x ISSN (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R)
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution som fältet tillhör (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

490 1# ‡a Teachings of the feathered serpent ; ‡v bk. 1
800 1# ‡a Berenholtz, Jim, ‡d 1957-. ‡t Teachings of the feathered serpent ; ‡v bk. 1.

490 1# ‡a Collected writings of Edgar Allan Poe ; ‡v v. 1
800 1# ‡a Poe, Edgar Allan, ‡d 1809-1849. ‡t Works. ‡f 1981 ; ‡v v. 1.

490 1# ‡a The James Joyce archive
800 1# ‡a Joyce, James, ‡d 1882- 1941. ‡t James Joyce archive.