013 - Patentnummer (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Nummer (NR)

b Landkod (NR)
För patent utfärdade av annan entitet, koda uppgiften i delfält ‡f.
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

c Typ av nummer (NR)

d Datum (R) 
År, månad och dag enligt mönstret yyyymmdd.

e Dokumentets status (R)

f Utfärdare av dokumentet (R)
Avser land eller institution som utfärdat dokumentet: Utfärdande land anges med kod enligt MARC Code List for Countries.
Namn på utfärdande instiution kan skrivas ut i klartext enligt MARC 21-standard skall uppgiften dock anges med kod enligt MARC Code List for Organizations.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

013 ## ‡a 67-SC41534 ‡b gw# ‡c C1 ‡d 19671108

013 ## ‡a 82-US1336 ‡c A ‡d 19820928 ‡f SzGeWIPO

013 ## ‡a 93-10077 ‡b xxu ‡c patent ‡d 19930322 ‡e continuation