567 - Anmärkning - Metodik (R)

Tietoa aineiston merkittävistä metodologisista piirteistä, kuten algoritmista, näytteenoton menettelytavoista tai validiteetista.

Information om metod som använts, t.ex. algoritmer, tillvägagångssätt vid provtagning eller validitet

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Kan styra standardfras

# "Metod: "

8 Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

567 8# ‡a Narratiivinen tutkimus.

567 ## ‡a Comparison of visible plume outlines with 39 plumes (Chalk Point-14, Paradise-13, Lunen-12); measured source and ambient conditions were input for the validation tests for each of the 39 runs.

567 8# ‡a Random sample of system users for first quarter 1982; every fourth name in authorization registers; comparison with system-generated transaction report.

567 ## ‡a Continuous, deterministic, predictive.