810 - Seriebiuppslag under institutionsnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet.

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)

b Namn på underordnad enhet (R)

c Konferensort (NR)

d Konferensår (R)

e Funktionsterm (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NR)

I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

h Medieterm för verk (NR)

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)

m Besättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R) 

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (NR)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

v Delbeteckning (NR)

w BibID för sammanhörande bibliografisk post (R)

x ISSN (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R)

Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Funktiokoodit.

Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Funktions- och relationskoder

5 Institution som fältet tillhör (R)

6 Länkning (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

490 1# ‡a Julkaisu / Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, rakennetun ympäristön tutkimuslaitos. ‡n B, ‡x 0783-3253 ; ‡v 22
810 2# ‡a Teknillinen korkeakoulu. ‡b Arkkitehtiosasto. ‡b Rakennetun ympäristön tutkimuslaitos. ‡t Julkaisu. ‡n B ; ‡v 22.

490 1# ‡a World travel series ; ‡v 7
810 2# ‡a John Bartholomew and Son. ‡t Bartholomew world travel series ; ‡v 7.

490 1# ‡a CIIL linguistic atlas series ; ‡v 1
810 2# ‡a Central Institute of Indian Languages. ‡t CIIL linguistic atlas series ; ‡v 1.