Ympäristötilastotiede, kevät 2012

Luennoitsija

Dosentti, HTT Jukka Hoffrén (Helsingin yliopisto ja Tilastokeskus)

Laajuus

3 op. + vapaaehtoinen harjoitustyö 1 op

Tyyppi

78101 Ympäristötilastotiede (aineopintojen valinnainen erikoiskurssi / syventävien opintojen valinnainen erikoiskurssi)

Tavoitteet

Ympäristötilastotiede on tilastollisten menetelmien soveltamista ympäristön tilan ja muutoksen kuvaamiseen. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on ihmisen toiminnan vaikutus ympäristön tilaan ja tulevaisuuteen. Ympäristötilastotieteessä keskeistä on menetelmien soveltaminen. Kurssin tavoitteena on opettaa opiskelijoille ympäristön kuvaamiseen soveltuvia teorioita, metodeja ja käytännön laskentamenetelmiä.

Sisältö

Luento 1:
1.1 Ympäristötilastotieteen kehitys

Luento 2:
2.1. Ympäristötilastojen metodit ja menetelmät

Luento 3:
3.1 Ympäristötilastotieteen soveltaminen yrityksiin

Luento 4:
4.1 Ympäristötilastot Suomessa

Harjoitukset (3 t)
Ke 2.5. klo 15-18 atk-luokka PSY K134 (Siltavuorenpenger) HUOM: Muuttunut sali
Materiaali

Luentoajat

Luennot (12 t)
Ma 26.3.klo 15-18 Fabianinkatu 24, sh 135 HUOM: Salin muutos suuren osanottajamäärän takia
Ma 2.4. klo 15-18 Fabianinkatu 24, sh 135
Ma 16.4. klo 16-19 Fabianinkatu 24, sh 135 (HUOM: aika)
Ma 23.4. klo 15-18 Fabianinkatu 24, sh 135

Suoritustapa

Loppukuulustelu: Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yleistentissä 15.5. klo 12-16. Tähän pitää ilmoittautua Weboodin kautta viimeistään 2.5. Uusintamahdollisuus on vastaavassa kesäkuun tentissä.

Kirjallisuus

Barnett, Vic (2004), Environmental Statistics: methods and applications. John Wiley and Sons.

Gotelli, Nicholas J. & Aaron M. Ellison (2004), A Primer of Ecological Statistics. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts.

Ott, Wayne R. (1995), Environmental Statistics and Data Analysis. CRC Press Ltd.

Luentomateriaali

Harjoitustyöt

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.