264 - Uppgift om produktion, publicering, distribution, tillverkning och/eller copyright (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekvens av utgivningsuppgifter

# Odefinierad / Ej angiven / Tidigare

2  Mellanliggande producent, utgivare, distributör eller tillverkare
Används om producentens, utgivarens, distributörens eller tillverkarens ort eller namn förändras. Också utgivningsuppgifter från den tidigaste till den senaste utgåvan kan anges med den här indikatorn.

3 Nuvarande / Senaste

Andra indikator (Ind. 2) Funktion

0 Produktion

1 Publicering

2 Distribution

3 Tillverkning

4 Copyright (år/datum)

Delfält

a Ort/plats (R)

b Producent, förlag, utgivare, distibutör, manufaktör/tillverkare (R)

c År/datum (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

264 #1 ‡a Boston : ‡b [publisher not identified], ‡c 2010.

264 #3 ‡a Cambridge : ‡b Kinsey Printing Company

264 #1 ‡a [Place of publication not identified] : ‡b ABC Publishers, ‡c 2009.

264 #2 ‡a Seattle : ‡b Iverson Company

264 #4 ‡c ©2002

264 #4 ‡c p1983

264 #4 ‡c copyright 2005