024 - Annan standardiserad identifikator (R)

Standarditunnus, jolle ei ole omaa kenttää kuten esim. ISBN-, ISSN- tai ISRN-tunnuksille. Tunnuksen lähde kerrotaan ensimmäisen indikaattorin avulla tai osakentässä ‡2 (Tunnuksen antajan koodi).

En stardardbeteckning (nummer/-kod) som inte har sitt eget fält, såsom t.ex. ISBN, ISSN- eller ISRN-beteckningar (-nummer/-koder). Beteckningens (Numrets/Kodens) källa anges med första indikator eller i delfält ‡2 (Typ av standardnummer eller -kod).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av standardnummer eller -kod

0 International Standard Recording Code (ISRC)
Enligt ISO 3901 (underhålls av IFPI)

1 Universal Product Code (UPC)
12-siffrigt streckkodssystem använt i USA och Kanada.

2 Internationellt standardmusiknummer (ISMN)
Enligt ISO 10957 (underhålls av The International ISMN Agency).

Suomalaisia ISMN-tunnuksia jakaa Suomen ISBN-keskus.

Finländska ISMN-beteckningar tilldelar Finlands ISBN-central.

3 International Article Number (EAN)
13-ställig streckkod, som för böcker är identisk med bokens ISBN-13 fr.o.m. 2007-01-01. Suomessa järjestelmästä vastaa GS1 Finland Oy.

4 Serial Item and Contribution Identifier (SICI)
Enligt ANSI/NISO Z39.56.
Används för identifikation av tidskriftsartiklar och andra identifierbara delar av en periodisk publikation. SICI består av tidskriftens ISSN, följd av ett variabelt antal tecken för bland annat utgivningstid, volym, häfte, och startsida.

7 Standardnummer eller -kod specificerad i #2

8 Ospecificerad typ av standardnummer eller -kod

Andra indikator (Ind. 2) Förhållande mellan inskannad och utskriven nummer-/kodversion

# Odefinierad.

0 Versionerna är identiska

1 Versionerna uppvisar olikheter

Delfält

a Standardnummer eller -kod (NR)

c Anskaffningsvillkor (NR)

d Tilläggskod efter standardnummer eller -kod (NR)

z Makulerad/ogiltig standardidentifikator (R)

2 Typ av standardnummer eller -kod (NR)

Koodi otetaan listalta, ks. Standard Identifier Source Codes.

Koden tas från listan, se Standard Identifier Source Codes.

6 Länkning (NR)

Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

024 0# ‡a FILNM9500119
ISRC-tunnus.

024 0# ‡a NLC018413261 ‡z NLC018403261
ISRC-tunnus ja virheellinen ISRC-tunnus.

024 10 ‡a 070993005955 ‡d 35740
UPC-tunnus ja lisäkoodi.

024 2# ‡a M-321-76543-1 (sid.)
ISMN-tunnus.

024 30 ‡a 9780449906200 ‡d 51000
ISBN-tunnukseen pohjautuva EAN-koodi ja lisäkoodi.

024 3# ‡a 6414889981611
ISSN-tunnukseen pohjautuva kansallinen EAN-koodi.

024 3# ‡a 9771444875007
ISSN-tunnukseen pohjautuva kansainvälinen EAN-koodi.

024 41 ‡a 875623247541986340134QTP1

024 7# ‡a 10.1228/0103000001002 ‡2 doi