Kontroll- och länkdelfält

w BibID för sammanhörande bibliografisk post

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost

5 Institution som fältet tillhör

6 Länkning

8 Länk- och sekvensnummer