584 - Anmärkning - Tillväxt- och användningsfrekvens (R)

Information om tillväxtfrekvens (då det gäller resurser som fortsättningsvis utökas) och/eller deras användningsfrekvens.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Tillväxt (R)
Resursens tillväxtfrekvens uttryckt som volymantal i relation till en viss tidsperiod.

b Användningsfrekvens (R)
Uttrycks oftast som sökfrekvens i relation till en viss tidsperiod.

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

584 ## ‡3 General subject files ‡a 45 cu. ft. average annual accumulation 1970-1979. ‡a 5.4 cu. ft. average monthly accumulation, 1979-82. ‡a Current average monthly accumulation is 2 cu. ft.

584 ## ‡b An average of 15 reference requests per month, with peak demand during June and December. ‡b Total reference requests for 1984: 179.

584 ## ‡3 Employee records ‡a 10 cu. ft. annual accumulation.