552 - Anmärkning - Enheter och attribut (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Enhetstyp: etikett (NR)

b Enhetstyp: definition och källa (NR)

c Attribut: etikett (NR)

d Attribut: definition och källa (NR)

e Uppräknat domänvärde (R)

f Uppräknat domänvärde: definition och källa (R)

g Värdeområdesdomän: minimum och maximum (NR)

h Kodmängd: namn och källa (NR)

i Ej representerbar domän (NR)

j Attribut: enheter för mått och upplösning (NR)

k Begynnelse- och slutdatum för attributvärden (NR)

l Attributvärdesnoggrannhet (NR)

m Attributvärdesnoggrannhet: förklaring (NR)

n Frekvens för attributmätning (NR)

o Enhet och attribut: översikt (R)

p Enhet och attribut: detaljer med referenser (R)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

z Förklarande anmärkning (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

552 ## ‡a Elevation point ‡b a point of known elevation ‡c Elevation ‡d altitude above or below a reference datum ‡g 999 to 2641 ‡j meters

552 ## ‡a Scale bar and text, title information text ‡b Level 1, Green

552 ## ‡a soil type ‡b soil mapping unit polygon (SCS) ‡c numbered ‡d soil category, user-defined ‡g 1-4 ‡j integer ‡k 19940809-19940812 ‡l untested

552 ## ‡a floodplain polygon ‡b 100 and 500 year floodplain zones (FIRM maps (FEMA)) ‡c user-id ‡d floodplain zone, USACERL ‡g 100-500 ‡j Years (time)