550 - Anmärkning - Utgivande institution (för fortlöpande resurser) (R)

Nuvarande och tidigare utgivare. Informationen kompletterar uppgifterna i delfält 260‡b. Jämför även med fält 720.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

550 ## ‡a VTT Informationstjänster.

550 ## ‡a Elokuvan julk. Marin Karmitz, 1994.

550 ## ‡a Kuntokallio.

550 ## ‡a Julkaisija/kustantaja 2006- Ikäinstituutti.