547 - Anmärkning - Tidigare titlar (komplicerade fall) (R)

Beskrivning av tidigare titlar, då en anmärkning i fält 247 (Tidigare titel) inte ger en tillräckligt god förklaring av sammanhanget.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

547 ## ‡a Title varies: 1716?-1858, Notizie del mundo--1860-71, 1912 Annuario pontificio (1872-1911, Gerarchia cattolica).

547 ## ‡a Aikaisemmat nimekkeet: Euroinfo international (tark. 10.5.1998); Telephone directories international (tark. 9.9.1999).

547 ## ‡a Nimeke aikaisemmin BMMR, myös aikaisempiin numeroihin vaihdettu nimekkeen uusi muoto.