544 - Anmärkning - Ägare eller Hemvist för sammanhörande arkivmaterial (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Förhållande mellan materialgrupperna

# Uppgift saknas

0 Samma proveniens men förvaras nu på olika platser

1 Olika proveniens men förvaras nu på samma plats

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Institution (R)

b Adress (R)

c Land (R)

d Titel (R)

e Proveniens (R)
Materialets proviniens alltsedan dess utgivning, innehållande alla förändringar som följande ägare utfört.

n Anmärkning (R)
Fält för beskrivande anmärkningstexter. Kan användas istället för enskilda delfält för titel, proviniens eller ursprung.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

544 ## ‡d Burt Barnes papers; ‡e Also located at; ‡a Archives of American Art, Smithsonian Institution.

544 ## ‡d William Fords Provenance; ‡e Freen College; ‡b 727 Prologue Blvd., History City, MA, ‡c USA.

544 ## ‡d Series 462 (Register of criminal actions, 1929-1942); ‡e Not included in the initial transfer, accessioned as a separate series.

544 1# ‡n Other records relating to the delivery of health care services can be found in the Health Care Services Division files of the Dept. of Health fonds.