541 - Anmärkning - Förvärvsuppgifter (R)

Avser anmärkning om bibliotekets förvärv. Vid behov anges sådan anmärkning i bibliotekets egen beståndspost (fält 541). Se fält 561 (Anmärkning - Provenienshistorik och ägarförhållanden).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

# Uppgift saknas

0 Sekretessbelagd information

1 Ej sekretessbelagd information

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Förvärvskälla (person eller institution) (NR)

b Adress (NR)

c Förvärvssätt (NR)
Till exempel gåva, lån eller köp.

d Förvärvsdatum (NR)

e Accessionsnummer (NR)

f Ägare (NR)
Person eller organisation som är den lagliga ägaren till resursen.

h Anskaffningspris (NR)

n Omfång (R)
De anskaffade objektens antal.

o Typ av fysisk enhet (R)
Typ av enhet, t.ex. fodral.

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

541 ## ‡a Uudenmaan lääninhallitus on luovuttanut vuonna 1896 Uudenmaan ja Hämeen läänintilit, asiakirjat 8544, 8545 ja 8546.

541 1# ‡a Lähde tuntematon.

541 ## ‡a Ypäjän seurakunnan lahjoitus 1972.

541 0# ‡c Gift; ‡a Leavitt Hunt's daughter, Mrs. William E. Patterson; ‡d 1947.

541 0# ‡3 5 diaries ‡n 25 ‡o cubic feet; ‡a Merriwether, Stuart; ‡b 458 Yonkers Road, Poughkeepsie, NY 12601; ‡c Purchase at auction; ‡d 1981/09/24; ‡e 81-325; ‡f Jonathan P. Merriwether Estate; ‡h $7,850.

541 ## ‡3 Videocassette ‡c Copyright deposit; ‡d Received: 1/16/85 from LC video lab; ‡a Copyright Collection.