540 - Anmärkning - Villkor för användning och reproduktion (R)

Villkor för användning av resursen (t.ex. upphovsrätt, kopieringsrätt, försäljningsrätt) efter att den har tagits i bruk.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Villkor (NR)
Vid behov anges restriktionstexten i sin helhet.

b Tillståndsgivare (NR)
Den person, organisation eller myndighet som angett villkoren, och från vilken man kan begära om tillstånd för användning av resursen.

c Laglig grund för restriktion (NR)
Förordning eller motsvarande text eller avtal, som användnings- och koperingsvillkoren grundar sig på. Laglig grund (t.ex. vissa regler, avtal osv.)

d Godkända användare (NR)
Användargrupp eller enskilda personer, som begränsningarna i delfält ‡a inte berör.

f Rätter (R)
Från termlistan (t. ex. Creative Commons, Rights Statements)

g Datum för tillgång (R)

q Institution som förmedlat informationen (NR)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

2 Standardterminologins källa (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

540 ## ‡a Literary rights of Carrie Chapman Catt have been dedicated to the public.

540 ## ‡a Restricted: Copying allowed only for non- profit organizations.

540 ## ‡3 Recorded radio programs ‡a There are copyright and contractual restrictions applying to the reproduction of most of these recordings; ‡b Department of Treasury; ‡c Treasury contracts 7-A130 through 39- A179.

540 ## ‡a Rights status not evaluated. For general information see "Copyright and Other Restrictions" ‡u http://www.loc.gov/rr/print/res/273_brum.html

540 ## ‡3 Transcripts ‡a Confidential, copying limited; ‡d Student named on document.