536 - Anmärkning - Finansiell information (R)

Kontraktens nummer, anslag eller/och projekt, då resursen uppstått som ett resultat av ett bidragsstött projekt. Kan även innehålla information om sponsor eller finansieringsmyndighet.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

b Kontraktsnummer (R)

c Anslagsnummer (R)

d Odifferentierat nummer (R)
Ett odifferentierat nummer, med vars hjälp projektets, uppdragets eller arbetsenhetens nummer kan identifieras.

e Programelement nummer (R)

f Projektnummer (R)

g Uppdragsnummer (R)

h Arbetsenhetsnummer (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

536 ## ‡a Sponsored by the World Health Organization

536 ## ‡a Sponsored by the Advanced Research Projects Agency through the Office of Naval Research ‡b N00014-68-A-0245-0007 ‡c ARPA Order No. 2616

536 ## ‡a Sponsored by the U.S. Dept. of the Army ‡e 61102A ‡f 1D161102B710 ‡g 00*‡h* WU425