535 - Anmärkning - Ägare eller Hemvist för original eller kopia (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Original eller kopior

1 Original

2 Kopior

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Institution (NR)

b Postadress (R)

c Land (R)

d Teleadress (R)

g Landkod (R)
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Landkoder.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

535 1# ‡3 Coal reports ‡a American Mining Congress; ‡b 1920 N St., NW, Washington, D.C. 20036; ‡d 202-861-2800

535 2# ‡3 Harrison papers ‡a Neils Bohr Library, Center for History of Physics, American Institute of Physics; ‡b 335 East 45th Street, New York, NY ‡g nyu

535 2# ‡3 Duplicate transcripts ‡a Pennsylvania State University Archives; ‡b University Park, PA