520 - Anmärkning - Innehållsbeskrivning, sammanfattning (R)

Fri beskrivning av resursens omfattning och allmänna innehåll. Till exempel resumé, sammanfattning, abstrakt, minnesanteckning, recension, eller bara en mening som beskriver resursen.

Lämplig detaljnivå för sammanfattningen kan variera enligt resursens målgrupp. Då man vill skilja mellan olika detaljnivåer, anger man en kort sammanfattning i delfält ‡a och en mer detaljerad sammanfattning i delfält ‡b

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ

# Sammanfattning

0 Ämne

1 Recension

2 Omfattning och innehåll

3 Abstrakt

4 Innehållsetikett.
Avser kortfattade råd om innehållets karaktär, t.ex. av typen "Innehåller våld" eller "Innehåller svordomar, sexscener och våld". Tillämpligt bl.a. vid katalogisering av filmer och videoupptagningar.

8 Ej preciserad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)

b Utförligare anmärkningstext (NR)

c Instans som åsatt anmärkning/etikett (NR)
Kod eller namn för den organisation som ligger bakom sammandraget, varningen (el.dyl.) i delfält ‡a eller någon annan källa (t.ex. tidskrift)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

2 Källa (kod) för system använt i ‡a (NR)
Klass eller system som ligger till grund för varningstext för filmer i delfält ‡a (t.ex. MPAA (USA) eller BBFC (UK)). Koden tas från förteckningen Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

520 ## ‡a Mediaväkivalta ja sen yleisö.

520 ## ‡a The borderline syndrome: A Study of the long-term disabled persons in Finland in 1970, 1974 and 1978 who have been diagnosed as suffering from the borderline syndrome.

520 4# ‡a Contains violence ‡c [Revealweb organization code]

520 2# ‡a Comserve on tietopalvelu viestinnän ammattilaisille ja opiskelijoille. Palvelua ylläpitävät CIOSin yksityis- ja yhteisöjäsenet. Haettavana on abstraktit 30 lehdestä, 27 000 artikkelia 60 lehdestä, kopioitavia tiedostoja, elektronisia keskusteluryhmiä, uutisia jne.

520 0# ‡a Om alternativ- och undergroundlitteratur (kultböcker) från antikens Rom till idag, med tonvikt på 1800- och 1900-talet.

520 0# ‡a Two head-and-shoulder portraits in separate ornamental oval frames, one frame held by eagle.

520 ## ‡a Describes associations made between different animal species for temporary gain or convenience as well as more permanent alliances formed for mutual survival.

520 ## ‡a Miscellaneous cartographic records with an emphasis on biogeography of the United States and Alaska, 1872- 1941. ‡b Includes published and photoprocessed maps of Alaska and coastal waters, 1888-90, many of which were compiled from surveys made on the "Albatross";- maps, 1908-19, annotated by the Alaskan Fisheries Division...

520 3# ‡a Abstrakt ‡u http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/abstract/cchrie98.htm