501 - Anmärkning - Utgiven tillsammans med (R)

Används då mer än ett bibliografiskt verk ingår i den fysiska resursen vid tidpunkten för utgivningen. Verken har vanligen olika titlar och saknar gemensam titel.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)
Inleds med en lämplig inledningsfras.

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

501 ## ‡a Äänitteellä myös: Kvintetot, piano, jouset, op44 / Nordgren. Kvintetot, piano, jouset, c-molli / Borodin.

501 ## ‡a With: The reformed school / John Dury. London : Printed for R. Wasnothe, [1850]

501 ## ‡a With (on verso): Motor road map of south-east England.

501 ## ‡a Mounted on a wooden stand to form a pair with: Bale's New celestial globe, 1845.

501 ## ‡a In cassette with: Dissection of the brain stem: inferior and superior cerebellar peduncle -- Dissection of the hemispheres: long association bundles -- Dissection of the hemispheres: extreme and external capsules and related structures.

501 ## ‡a On reel with: They're in the Army now.