032 - Registreringsnummer för postal behandling av publikationen (R)