086 - Klassifikation för statliga publikationer (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Klassifikationssystem

# Klassifikationssystem angivet i ‡2
Klassifikation grundar sig på andra scheman än de som Förenta staterna eller Kanada använder.

0 Superintendent of Documents Classification System
Tilldelat av U.S. Government Printing Office.

1 Government of Canada Publications : Outline of Classification

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Klassifikationskod (NR)

z Makulerad/ogiltig klassifikationskod (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för klassifikationssystem (NR)
Om första indikatorns värde är #, anges här MARC-kod för statliga publikationernas klassifikationssystem. Koden tas från en förteckning, se Classification Scheme Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

086 ## ‡a HEU/G74.3C49 ‡2 ordocs

086 0# ‡a A13.28:F 61/2/981 Glacier

086 0# ‡a HE 20.6209:13/45

086 0# ‡a ITC 1.12:TA-503 (A)-18 AND 332-279

086 0# ‡a A 1.1: ‡z A 1.1/3:984