084 - Annan klassifikation (R)

För klassifikationssystem som inte har eget fält. Fältet borde inte användas för klassifikationssystem som inte får en egen kod i delfält ‡2.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

9 KAB tilläggsklass för fiktivt material -- finländsk indikator

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Klassifikationskod (NR)

b Ordningselement i uppställningen (NR)

q Instans som tilldelat klassifikationskoden (NR)
Koden tas från en förteckning, se MARC Code List for Organizations.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för klassifikationssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Classification Scheme Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

084 ## ‡a 37.8 ‡2 ykl

084 ## ‡a 79.109 ‡2 ykl

084 ## ‡a 016 ‡a 014 ‡a 018 ‡a 122 ‡2 frbnpnav

084 ## ‡a KB112.554 ‡b U62 1980 ‡2 laclaw

084 ## ‡a 330 ‡a 380 ‡a 650 ‡a 670 ‡q DE-101 ‡2 sdnb

084 ## ‡a 125 ‡a 631 ‡q DE-600 ‡2 zdbs

084 ## ‡a 8501(043) ‡2 rueskl

084 ## ‡a CA2 PQ C07 81P52 ‡2 cacodoc

084 9# ‡a Historia ‡2 ykl