071 - NAL-uppgift rörande exemplar (R)

Uppgifter som NAL har tillagt om bekrivningsobjektens andra exemplar som finns i dess samlingar.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Klassifikationskod (NR)

b Ordningselement i uppställningen (NR)

c Uppgifter rörande annat exemplar (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.