046 - Specialkodade datum eller årtal (R)

Kan användas då 008/06-14 inte ensamt är tillräckligt för att koda tidpunkten för resursens tillkomst. Detta gäller t.ex. fall där informationen involverar ett eller flera f.Kr.-datum, felaktiga datum/årtal, datum för modifiering eller skapande av resursen, och datumintervall för resursens giltighetstid. Utgivningdatum anges i 008/06-14 och därtill kan datumet anges i fält 046. Då uppgiften avser f.Kr.-datum, skall 008/06-14 sättas till "b" + åtta blanktecken. Då uppgiften avser felaktiga datum/årtal, skall de korrigerade datumen anges i 008/06 (de felaktiga datumen registreras i 046).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Typ av datum/årtal (NR)
Anges med enställig kod (jfr 008/06):

b Datum enl. 008/07-10 : f.Kr. datum (NR)

c Datum enl. 008/07-10 : e.Kr. datum (NR)

d Datum enl. 008/11-14 : f.Kr. datum (NR)

e Datum enl. 008/11-14 : e.Kr. datum (NR)

j Datum då resursen modifierades (NR)

k Begynnelsedatum eller enstaka datum skapat (NR)

l Slutdatum skapat (NR)

m Giltighetsdatum - början (NR)

n Giltighetsdatum - slut (NR)

o Startdatum (eller enstaka datum) för samling/aggregat (NR)

p Slutdatum för samling/aggregat (NR)

2 Källa för datum/årtal (NR)
Koden tas från en beteckning, se Date and Time Scheme Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

046 ## ‡a k ‡b 1000 ‡d 500

046 ## ‡a q ‡b 250 ‡e 100

046 ## ‡a s ‡b 245

046 ## ‡a r ‡c 1936 ‡d 210

046 ## ‡a i ‡b 99 ‡e 99

046 ## ‡m 20011008 ‡n 20011027

046 ## ‡o 1800 ‡p 1899

046 ## ‡o 1932 ‡p 1940

046 ## ‡j 2001-07-12 ‡2 [Code for W3CDTF]