043 - Kod för geografiskt område (GAC) (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kod för geografiskt område (MARC/GAC) (R)
Koden tas från en förteckning, se MARC Code List for Geographic Areas .

b Lokal utvidgning av kod i a (R)
Lokala kodens system anges i delfält ‡2.

c Kod enligt ISO 3166 (R)
ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 System för lokal utvidgning (R)
Koden tas från en förteckning, se Geographic Area Code and Term Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

043 ## ‡a n-us-md

043 ## ‡a n-us--- ‡a e-fr--- ‡a a-ja---

043 ## ‡a nl-----

043 ## ‡a a-np---

043 ## ‡a s-bl--- ‡b s-bl-ba ‡2 BlRjBN

043 ## ‡c us