034 - Koder för kartografiska matematiska data (R)

Koder för kartografiska matematiska uppgifter. Kan även anges med klartext i fält 255 (Kartografiska matematiska uppgifter).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av skala

0 Skala ej angiven / Obestämbar

1 En skala

3 Skalintervall

Andra indikator (Ind. 2) Typ av ring 

# Ej tillämplig

0 Yttre ring

1 Exkluderande ring

Delfält

a Skaltyp (NR)
Anges med enställig bokstavskod:

b Linjär horisontell skala med konstant proportion (R)

c Linjär vertikal skala med konstant proportion (R)

d Koordinater - västlig gränslongitud (NR)

e Koordinater - östlig gränslongitud (NR)

f Koordinater - nordlig gränslatitud (NR)

g Koordinater - sydlig gränslatitud (NR)
Delfälten d-g förekommer alltid tillsammans. Varje koordinat (delfält) registreras normalt med kod för halvklot/hemisfär (h), grader (g), minuter (m) och sekunder (s), enligt mönstret hgggmmss; varje del är högerjusterad med inledande nollor. 
Koder för halvklot/hemisfär (h):

h Vinkelskala (angular scale) (R)

j Deklination - nordlig begränsning (NR)

k Deklination - sydlig begränsning (NR)
Delfält ‡j och ‡k är båda åtta tecken lång och anges enligt mönstret hgggmmss: halvklot/hemisfär (h), grader (g), minuter (m), sekunder (s), jfr ‡d-‡g; varje del är högerjusterad med inledande nollor.

m Rektascension - östlig begränsning (NR)

n Rektascension - västlig begränsning (NR)
Delfält ‡m och ‡n är båda sex tecken lång och anges enligt mönstret  ttmmss; varje del är högerjusterad med inledande nollor.

p Ekvinoktium (NR)
Årtal och månad enligt mönster yyyy.mm.

r Avstånd från jorden (R)

s G-ring - latitud (R)

t G-ring - longitud (R)

x Startdatum (NR)

y Slutdatum (NR)

z Namn på utomjordisk enhet (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se  Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kodsystem använt i fältet (NR)
Koden tas från en förteckning, se Cartographic Data Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

034 1# ‡a a ‡b 00010000
Turku : opaskartta.

034 1# ‡a a ‡b 00100000 ‡d e0235600 ‡e e0254500 ‡f n0605200 ‡g n0595500
Helsinki : tiekartta Helsinki ympäristöineen 1:100000.

034 1# ‡a a ‡b 0015000 ‡c 00001500
Aerodrome obstacle chart : Type A (operating limitations).

034 0# ‡j n0900000 ‡k n0500000 ‡m 080000 ‡n 000000 ‡p 2000
Sky Atlas 2000.0 /Wil Trion.

034 1# ‡a a ‡d +079.533265 ‡e +086.216635 ‡f -012.583377 ‡g -020.419532