016 - Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt system (R)

Unikt nummer getts av någon annan nationellbibliografisk organisation än Library of Congress.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nationalbibliografisk instans

# Library and Archives Canada (LAC)

7 Instans specificerad i ‡2

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Kontrollnummer (R)

z Makulerat/ogiltigt kontrollnummer  (R)

2 Nationalbibliografisk instans (NR)
ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

016 ## ‡a 890000298##rev ‡z 89000298##

016 7# ‡a b9117951 ‡z E000214460 ‡2 Uk