270 - Adress (R)

Objektets adress och även information om telefonnummer, faxnummer osv.  De flesta adresser, såsom postadresser eller adresser som beskriver objektets fysiska placering, anges i upprepning av fält 270.

Hur telefon-  och faxnummer och andra nummer anges varierar kraftigt (t.ex. landsnummer, riktnummer, anknytningsnummer). I fält 270 används endast bindestreck som mellantecken mellan numrets olika delar. I fälten j, k, l och n anges numren i följande ordningsföljd [landsnummer]-[riktnummer]-[växel-/linjenummer]. Växel-/linjenumrets mellantecken ersätts med bindestreck. Om man i samband med numret också anger ett anknytningnummer används prefixet mellanslag och x (”x”) tillsammans med telefonnumret.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå

# Ingen specificerad

1 Primär

2 Sekundär

Andra indikator (Ind. 2) Adresstyp

# Ingen typ specificerad

0 Postadress

7 Typ specificerad i ‡i

Delfält

a Adress (R)

b Stad (NR)

c Stat eller provins (NR)

d Land (NR)

e Postnummer/Kod (NR)

f Titel som föregår handläggares namn (NR)

g Handläggares namn (NR)

h Titel som följer handläggares namn (NR)

i Anmärkning om adresstyp (NR)

j Speciellt telefonnummer (R)

k Telefonnummer (R)

l Faxnummer (R)

m E-postadress (R)

n TDD- eller TTY-nummer (R)

p Kontaktperson (R)

q Kontakpersons titel (R)

r Tider då kontaktperson säkrast nås (R)

z Anmärkning (R)

4 Relation (R)
Se MARC 21 Funktionskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

270 ## ‡a Kansalliskirjasto ‡a (Teollisuuskatu 23) PL 26 ‡b Helsinki ‡e 00014 ‡p Nanna Jokinen

270 ## ‡a National Bureau of Economic Research ‡a 1050 Massachusetts Ave. ‡b Cambridge ‡c MA ‡e 02138-5398 ‡k 1-617-868-3900 ‡m webmaster@nber.org

270 20 ‡a National Labor Relations Board ‡a 1099 14th St., N.W. ‡b Washington ‡c DC ‡e 20570-0001

270 27 ‡i U.S. business address ‡a Editorial Inca ‡a 9610 SW 58th St. ‡b Miami ‡c FL ‡e 33173

270 ## ‡a No address given/sindirección

270 1# ‡f Dr. ‡g George Smith ‡h Director ‡a 8899 South Lobo St. ‡b Vancouver ‡c BC ‡d Canada ‡e V2N 1Z5 ‡j 1-800-543-1234 ‡k 1-604-947-1255 ‡l 1-604-947-0505

270 1# ‡a OCLC Online Computer Library Center ‡a 6565 Frantz Rd. ‡b Dublin ‡c OH ‡e 43017 ‡4 org