263 - Förväntad utgivningstid (NR)

Förväntad utgivningstid för ett ännu inte publicerat verk.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Förväntad utgivningstid (NR)
Anges i formen ååååmm (sex tecken). Om uppgifterna delvis saknas, anger man i deras ställe ett bindestreck.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

263 ## ‡a 199412

263 ## ‡a 1998--

263 ## ‡a 200102