260 - Utgivning, distribution, etc. (R)

Verkets utgivningsuppgifter: förlag, tryckeri, distribution, publicerings- eller produktionsuppgifter.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekvens av utgivaruppgifter

# Odefinierad / Första eller enda utgivare / Sammanfattad utgivningstid.

2 Mellanliggande utgivare

3 Nuvarande / Senaste utgivare

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Utgivningsort etc. (R)

b Namn på utgivare etc. (förlag) (R)

c Utgivningstid (R)
Anges även i kodad (normaliserad) form i 008/06-14.

e Tryckort (R)

f Tryckeriets namn (R)

g Tryckningstid (R)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

260 ## ‡a Helsinki : ‡b Suomen atk-kustannus, ‡c 1982.

260 ## ‡a Helsinki : ‡b Vesi- ja ympäristöhallitus : ‡b Valtion painatuskeskus, jakaja, ‡c 1990.

260 ## ‡a Helsinki = Helsingfors : ‡b Schildt, ‡c 1990.

260 ## ‡a Åbo : ‡b Åbo Akademis förlag = Åbo Academy Press ; ‡a Pargas : ‡b distr. Tidningsbokhandeln = Lehtikirjakauppa, ‡c 1992.

260 ## ‡a London : ‡b Hutchinson, ‡c 1968 ‡g (1971)

260 ## ‡a Helsinki = Helsingfors : ‡b Kirjastonhoitajaliitto = Bibliotekarieförbundet, ‡c 1988.

260 ## ‡a Montreal : ‡b National Film Board of Canada, ‡c 1967 ; ‡a London : ‡b Guild Sound and Vision [distributor], ‡c 1968.

260 ## ‡a Helsinki : ‡b R. E. Westerlund, ‡c cop. 1921 ‡e (Leipzig : ‡f Breitkopf & Härtel, ‡g 1925)

260 ## ‡a Uppsala : ‡b Acta Universitatis Upsaliensis : ‡b Universitetsbiblioteket [distributör], ‡c 2001 ‡e (Uppsala : ‡f Eklundshofs grafiska, ‡g 2000)

260 ## ‡a New York, N.Y. : ‡b Elsevier, ‡c 1984.

260 ## ‡a [S.l.] : ‡b Insight Press, ‡c 1981.

260 ## ‡a Belfast [i.e. Dublin] : ‡b [s.n.], ‡c 1946 [reprinted 1965]

260 ## ‡a [S.l. : ‡b s.n., ‡c 15--?]

260 ## ‡a New York ; ‡a Berlin : ‡b Springer Verlag, ‡c 1977.

260 ## ‡a Paris : ‡b Gauthier-Villars ; ‡a Chicago : ‡b University of Chicago Press, ‡c 1955.

260 ## ‡a London : ‡b Macmillan, ‡c 1971 ‡g (1973 printing)

260 ## ‡c 1908-1924.

260 ## ‡a [S.l. : ‡b s.n.], ‡c 1970 ‡e (London : ‡f High Fidelity Sound Studios)

260 ## ‡a Paris : ‡b Impr. Vincent, ‡c 1798 ; ‡a [i.e. Bruxelles : ‡b Moens,‡c 1883]

260 2# ‡3 1980-May 1993 ‡a London : ‡b Vogue

260 3# ‡3 June 1993- ‡a London : ‡b Elle