258 - Filatelistisk utgivning (R)

Frimärken eller andra dokument som utgör betalningsmedel för postala tjänster. Hit även frimärksliknande etiketter och symboler utan postalt värde.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Utgivande institution (NR)

b Valör eller beteckning (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

258 ## ‡a Newfoundland : ‡b 5 pence.

258 ## ‡a United States of America and other jurisdictions : ‡b various denominations.

258 ## ‡a Nippon : ‡b 120.