256 - Filspecifika uppgifter (NR)

T.ex. filtyp och antal katalogposter.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Beteckning (filtyp) (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

256 ## ‡a Tekstiä.

256 ## a Text.

256 ## ‡a Data (fil, 800 byte).

256 ## ‡a Data och datorprogram.

256 ## ‡a Bilder (2.3 MB).

256 ## ‡a Bibliografista tietoa (1,8 milj. tietuetta).

256 ## ‡a Suorakäyttöpalvelu.

256 ## ‡a Verkkokirja.

256 ## a E-bok.