255 - Kartografiska matematiska uppgifter (R)

Kartografiska matematiska uppgifter kan också  anges i kodform i fält 034 (Koder för kartografiska matematiska data).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Skala (NR)
Innehåller alla uppgifter om skalor.

b Projektion (NR)

c Koordinater (NR)

d Zon (NR)
Används för stjärnkartor.

e Ekvinoktium (NR)

f Koordinatpar för yttre G-ring (NR)

g Koordinatpar för exkluderande G-ring (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

255 ## ‡a 1:10000.

255 ## ‡a 1:20000 - 1:8000000.

255 ## ‡a Varierande skala.

255 ## ‡a Odefinierad skala.

255 ## ‡a [N. 1:33000, n. 1:8800].
500 ## ‡a Mittakaavat laskettu janamittakaavasta.

255 ## ‡a 1:50000 ; ‡b [Mercator], keskiparalleeli 60º20' ‡c (E 25º43'-E26º21'/N 60º28'-N 60º1').

255 ## ‡a Scales vary ‡d (Zones +90° to +81° to 63°, -81° to 98° ‡e eq. 1950).