254 - Musikalietypsspecifik uppgift (NR)

Beskrivning av en tryckt notpublikation eller ett notmanuskript, som skiljer sig från andra utgivningar av samma verk.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Musikalietypsspecifik uppgift (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

254 ## ‡a Partitur.

254 ## ‡a Orchester-Partitur.

254 ## ‡a Miniature score = Taschenpartitur.

254 ## ‡a Composer's facsimile study score.

254 ## ‡a Score and set of parts.