250 - Upplaga (R)

Uppgifter om upplaga i enlighet med de katalogiseringsregler som används.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Upplageuppgift (NR)

b Påföljande upplageuppgift/Upplagespecifik upphovsuppgift (NR)
Innehåller även parallell upplageinformation.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

250 ## ‡a 2nd, rev. and enl. ed.

250 ## ‡a 2. preradeno i dopunjeno izd. = ‡b 2nd revised and enlarged version.

250 ## ‡a Lyh. p. = ‡b Förk. version.

250 ## ‡a [Näköisp.] / ‡b jälkikirjoitus Petri Piiroinen.

250 ## a Faksimilupplaga.

250 ## ‡a Päällepainatus.

250 ## ‡a Uud. laitos / ‡b toimittanut Matti Konttinen.

250 ## ‡a 2., rev. uppl.

250 ## ‡a Version 1.5.

250 ## ‡a Updated on Jan. 23, 1996.

250 ## ‡a World English ed.

250 ## ‡a Brief ed.

250 ## ‡a Internet-versio = ‡b Internet version = Internet edition / Toim. = red. = ed.: Riitta Lähdemäki-Taipalus, Anna Silvonen, Vuokko Palonen.

250 ## ‡a Rev. as of Jan. 1, 1958.

250 ## ‡a 4th ed. / ‡b revised by J.G. Le Mesurier and E. McIntosh, Repr. with corrections.

250 ## ‡a Rev. ed. / ‡b with revisions, an introduction, and a chapter on writing by E.B. White, 2nd ed. / with the assistance of Eleanor Gould Packard.