246 - Varianttitel (R)

Titeln har en annnan utformning i ett annat fält i den bibliografiska beskrivningen, eller är en del av huvudtiteln eller variant av huvudtiteln eller avviker i hög grad från utformingen i fält 245.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Titeln blir biuppslag i uniform katalog

0 Anmärkning, titeln är inte sökelement

1 Anmärkning, titeln är sökelement

2 Ingen anmärkning, titeln är inte sökelement

3 Ingen anmärkning, titeln är sökelement

Andra indikator (Ind. 2) Typ av titel

# Typ av titel ej specifierad / Typ av titel specificerad i ‡i

0 Del av huvudtitel

1 Parallelltitel
Varje parallelltitel formateras fullständigt (‡a, ‡n, ‡p).

2 Titelvariant
Avser tidsbestämda titelvariationer. Volym/häfte och/eller tidsintervall preciseras i ett avslutande ‡f.

3 Även med titel

4 Omslagstitel

5 Titel på smutstitelblad (tillagd titelsida)

6 Rubriktitel (Förtitel)

7 Kolumntitel

8 Ryggtitel

Delfält

a Huvudtitel (NR)

b Övrig titelinformation (NR)

f Volym/häfte och/eller tidsbestämning (NR)
Placeras som sista uppgift i fältet.

g Övrig information (R)

h Allmän medieterm (NR)

i Anmärkningstext (NR)

n Nummer på del eller avsnitt (R)

p Titel på del eller avsnitt (R)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 10 ‡a Food science & technology = ‡b Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie.
246 3# ‡a Food science and technology
246 31 ‡a Lebensmittel-Wissenschaft & Technologie
246 13 ‡a LWT.
Publikationens huvudtitel, parallelltitel och även med titel (förkortad titel).

245 10 ‡a Tilastokirjaston uutuudet ‡h [Elektronisk resurs] = ‡b Accessions of the Library of Statistics.
246 31 ‡a Accessions of the Library of Statistics ‡h [Elektronisk resurs]
Paralleltitel i objektet.

245 10 ‡a NBER working paper series / ‡c National Bureau of Economic Research.
246 13 ‡a Working paper series / National Bureau of Economic Research
Även med titel består av titel och upphov.

245 10 ‡a Environment and planning. ‡n B, ‡p Planning & design.
246 14 ‡a Planning & design
246 13 ‡a Planning and design

245 10 ‡a Huhtikuun tytöt / ‡c Reijo Mäki.
246 08 ‡a Hutikuun tytöt
Felaktig ryggtitel.

245 00 ‡a Koneiden turvallisuus. ‡n Osa 1, ‡p Suunnittelun perusteet = ‡b Safety of machinery. ‡n Part 1, ‡p General principles for design.
246 31 ‡a Safety of machinery. ‡n Part 1, ‡p General principles for design

245 10 ‡a Julkaisu / ‡c Oikeusministeriö.
246 31 ‡a Publikation / Justitieministeriet
246 13 ‡a Oikeusministeriön julkaisuja
246 15 ‡a Vuoigatvuohtaministeriija prentosat

245 00 ‡a Fresenius' Zeitschrift fu?r analytische Chemie.
246 30 ‡a Zeitschrift fu?r analytische Chemie

245 10 ‡a Kiertolainen : ‡b SF-Caravan Napapiiri ry:n jäsenlehti
246 12 ‡a Syyskiertolainen
246 12 ‡a Kevätkiertolainen

245 10 ‡a 66°:25° / ‡c Typo ry
246 1# ‡i Avattu nimeke: ‡a Kuusikymmentäkuusi astetta

246 1# ‡i Panel title: ‡a Welcome to big Wyoming

246 1# ‡i Also known as: ‡a COMPENDEX

246 3# ‡a BEEC bulletin
246 17 ‡a B.E.E.C. bulletin

246 3# ‡a [title of reissue]; ‡5 DLC