006 - (VM) Grafisk resurs

Se specifikation för position 01-17 i fält 008 - (VM) GRAFISK RESURS, position 18-34.

00 Medietyp

g Grafisk resurs i form lämpad för projektion

k Bilder, ritningar och andra tvådimensionella grafiska resurser ej avsedda för projektion

o Multimedia

r Resurs i form av tredimensionellt föremål, tillverkat eller hämtat från naturen

01-03 Speltid
Se specifikation för position 18-20 (Speltid) i fält 008 - (VM) GRAFISK RESURS.

04 Icke definierad position
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

05 Målgrupp för resursen
Se specifikation för position 22 (Målgrupp för resursen) i fält 008 - (VM) GRAFISK RESURS.

06-10 Icke definierade positioner
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

11 Offentlig resurs
Se specifikation för position 28 (Offentlig resurs) i fält 008 - (VM) GRAFISK RESURS.

12 Form för manifestationen
Se specifikation för position 29 (Form för manifestationen) i fält 008 - (VM) GRAFISK RESURS.

13-15 Icke definierade positioner
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

16 Typ av grafisk resurs
Se specifikation för position 33 (Typ av grafisk resurs) i fält 008 - (VM) GRAFISK RESURS.

17 Teknik
Se specifikation för position 34 (Teknik) i fält 008 - (VM) GRAFISK RESURS.