Moodle-instruktionerna är avsedda för studenter som använder Moodle vid Helsingfors universitet. Centret för undervisningsteknologi ansvarar för sidans uppdatering. Förbättringsförslag och kommentarer tas gärna emot per e-post till moodle@helsinki.fi.

En övningskurs har skapats på Moodle, Moodle harjoituskurssi / Moodle training course, 2021. Du kan själv registrera dig på kursen, det behövs ingen kursnyckel. På övningskursen kan du öva de vanligaste funktionerna, så som inlämningsuppgifter och att skriva tentamen. Kursen finns på finska och engelska.

Förstora bilderna genom att klicka på dem.

Allmänt om Moodle

Moodle är en virtuell lärmiljö för aktivt och kollaborativt lärande som används av Helsingfors universitet. Moodle används i webbläsaren och fungerar därför lite olika beroende på vilken webbläsare du använder. Den rekommenderade webbläsaren är Mozilla Firefox. Google Chrome verkar också fungera bra, men om du använder Safari eller Internet Explorer 10 kan du stöta på problem med att ladda upp filer. Om du har problem med att ladda upp filer över Moodle, byt webbläsare till Firefox och försök på nytt!

Moodle erbjuder möjligheter till flera olika slags interaktion mellan studenter och lärare. Moodle kan användas t.ex. som kursanslagstavla, för distribution av kursmaterial, webbdiskussioner, tentamina eller inlämning av uppgifter/filer, enligt den ansvariga lärarens val.

Helsingfors universitets framsida för Moodle, före inloggning:

Exempel på Kursöversikt-sidan, efter inloggning.

Exempel på en Moodle-kurs framsida, efter inloggning.


Logga in på Moodle

I Logga in på Moodle på adressen  http://moodle.helsinki.fi .

II Välj LOGGA IN uppe i högra hörnet

III Klicka på ”Användare vid Helsingfors universitet”

Om du loggar in på Helsingfors universitets Moodle med någon annan finsk högskolas användarkoder klickar du på ”Användare via HAKA”. Med utländska högskolors användarkoder kan du logga in genom eduGain.

Använd alltid dina egna användarkoder vid Helsingfors universitet när du loggar in på Moodle. • Om du besöker samma Moodle-kurser regelbundet kan du markera kursen som favorit i kursöversikten: Du kan sedan söka efter favoriter:


Om du inte lyckas logga in på Moodle kan det finnas flera olika orsaker:

  • Om du får en felanmälan ”Käyttäjäntunnistus ei onnistunut, Authentication did not succeed” (texten på webbläsarens adressrad: https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin), är lösenordet, användarnamnet eller båda fel. Är ditt användarnamn fortfarande giltigt? Gav du kortformen av ditt användarnamn? Har du glömt ditt lösenord? Se ytterligare information om behörigheter.
  • Om du får felanmälan “ERROR, An error occurred while processing your request. Please contact your helpdesk or user ID office for assistance. Error Message: Invalid IdP URL (HTTP 404)”, (texten på webbläsarens adressrad: https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin), har inloggningen förmodligen börjat fel. Har du Moodles inloggningssida som bokmärke/favorit i din webbläsare (dvs. adressen https://idp.it.helsinki.fi/idp/Authn/HyLogin)? Inloggningen måste alltid börja på Moodles startsida på adressen http://moodle.helsinki.fi  och därifrån via LOGGA IN.
  • Om du har loggat in på rätt sida, gett rätt namn och lösenord, och ändå inte lyckas logga in på Moodle och vet att ingen annan (t.ex. dina studiekamrater) kan logga in heller, är det troligen fråga om ett större avbrott eller en uppdatering. Du kan kontrollera aktuella uppgifter om avbrott på adressen https://www.helsinki.fi/fi/it/katko-ja-vikailmoitukset. Kontakta vid behov universitetets HelpDesk.

Registrera dig på kursområdet

Du kan själv registrera dig på kursområdet om den kursansvariga läraren tillåtit det. Självregistrering kan göras via Moodles förstasida.

Om du inte är inloggad på Moodle, ber sidan dig att logga in i det här skedet. Se vid behov instruktionerna ovan.

Avsluta med att ge kursnyckeln, ifall Moodle frågar efter en. Kursnyckel = det lösenord som bara används när du registrerar dig på kursen för första gången. Fråga vid behov den kursansvariga läraren om kursnyckeln. • För vissa kurser räcker det att anmäla sig i Sisu för att komma in i Moodle-området. Observera dock att det kan ta upp till två timmar efter att du har anmält dig för att komma in i Moodle-området.
 • Om du inte hittar Moodle-kursen, har registreringsmöjligheten kanske ännu inte öppnats. Kontakta den kursansvariga läraren och ta reda på när registreringen börjar och kursen öppnas för registrering.
 • Om kursen kräver en kursnyckel kan du inte registrera dig utan den. Be din lärare om kursnyckeln om du inte känner till den.
 • Om ditt användarnamn har föråldrats eller du har glömt ditt lösenord kan du inte registrera dig på en Moodle-kurs. Se instruktioner för att byta lösenord på nätet eller besök vid behov ett ID Point-serviceställe.
 • Observera att du också kan avregistrera dig från en Moodle-kurs genom att klicka på ”Avregistrera mig från [kursens namn]” under kugghjulsmenyn uppe till höger.  Avregistrera dig inte från kursområdet innan du har fått kursvitsordet i Sisu!  Om du avregistrerar dig från kursen göms alla dina inlämnade uppgifter och deras bedömning för läraren. Om du av misstag avregistrerar dig från en kurs ska du kontakta den kursansvariga läraren och be att hen registrerar dig igen och återställer dina uppgifter.

Språkinställningar

Din webbläsares språk avgör vilket språk Moodles startsida är på. Du kan byta språk i menyn uppe till vänster på startsidan. Språkalternativen är finska, svenska och engelska. Ditt val sparas så länge sessionen varar.


Om du vill ändra Moodles förhandsinställda språk kan du göra det genom dina egna profilinställningar. Då använder Moodle alltid det språk du har valt efter att du har loggat in. Se mer om att ändra profilinställningar i kapitel sju.

Ibland (speciellt på språkkurser) har läraren fastställt kursens språk så att studenterna också ser Moodle-området på det språk som läraren har valt.


Kursöversikt

Efter inloggningen ser du din personliga Kursöversikt med de kursområden du deltar i.

Blocket "Senast besökta kurser" listar de kurser du nyligen har besökt.

I kursöversikten kan du söka efter kurser, och

Om läraren har tagit i bruk funktionen för att följa med framsteg syns den som en sträcka på Kursöversikt-sidan. Sträckan visar hur många procent av funktionerna på kursen som räknas till bedömning som är avlagda. Obs. även om sträckan visar att du har gjort 100 % av kursen betyder det inte nödvändigtvis att kursen är avlagd: läraren har inte nödvändigtvis markerat alla kursens obligatoriska uppgifter. Läs mera i avsnitt 8.6.

Som standard ser alla Tidslinjen, Kommande händelser och Kalender -block till höger. Tidslinjen visar kommande aktiviteter. Du kan ställa in så att blocket sorterar kurserna efter datum eller sorterar kurserna i alfabetisk ordning.

Om du önskar kan du lägga till andra block, till exempel Starred courses (dvs. kurser du har markerad som favorit) och Nyligen åtkomna objekt (aktiviteter och resurser). Du kan redigera din kursöversikt genom att klicka på knappen "Anpassa denna sida" längst upp till höger på sidan. Du kan lägga till ett block genom att trycka på knappen ”Lägg till ett block” i slutet av den vänstra kolumnen.

Om det saknas kurser i din egen kursöversikt har du inte registrerat dig på dem ännu.

I övre balken, under Kurskategorier, kan du bläddra igenom kurskategorierna på Moodle, och vid behov registrera dig själv på nya kurser.


Du kan också söka kurser med sökfunktionen som finns både

Om du vill ha bort någon gammal kurs från Kursöversikt-sidan kan du avregistrera dig själv. Efter avregistreringen kan du inte längre alls komma åt kursområdet, och det du skapat på kursens Moodle-område göms för läraren, så avregistrera aldrig dig själv från en kurs vars bedömning ännu inte registrerats i Sisu! Du avregistrerar dig från en kurs genom att klicka på kugghjulet uppe till höger image2018-6-27_13-52-38.png och välja ”Avregistrera mig från [kursens namn]. Efter det försvinner kursen också från din Kursöversikt-sida. Läraren kan flytta sin kurs till Tidigare-fliken och/eller stänga kursen för studenterna så att alla arbeten fortfarande sparas, men kursen tas bort från fliken för pågående kurser på Kursöversikt-sidan. Gör din lärare uppmärksam på de här möjligheterna om kursen är avslutad och du inte vill avregistrera dig helt och hållet. Läraren stänger kursen för alla studenter på en gång.

Navigering i Moodle

Du kan röra dig i Moodle med hjälp av navigationsmenyn till vänster. När du klickar på hamburgaren image2018-6-27_14-20-9.png göms menyn.

Kursöversiktsmenyn är minre:

 

Navigationsmenyn tar dig till:

På kursens Moodle-område består navigationsmenyn av länkar till kursens sektioner, vitsord och deltagare. Till exempel:

När du flyttar dig mellan olika funktioner i kursen hjälper också navigationsstigen som syns i övre balken. Där ser du under vilken kurs du befinner dig och du kan röra dig bakåt.

När du är i ett forum på kurssidan kan du röra dig mellan inläggen genom pilarna framåt och bakåt, eller med hjälp av menyn ”Hoppa till..”.


Profilinställningarna

Du kan se och ändra din användarprofil efter inloggningen om du klickar på ditt eget namn uppe till höger. Inställningarna gäller hela Moodle för HU och inte bara ett kursområde.


När du klickar på ditt eget namn ser du en meny med:

Redigera din profil


När du klickar på Profil kan du bland annat lägga till en egen profilbild för Moodle. I profilinställningarna hittar du:

Du kan redigera din profil genom att välja Redigera profil.


 
Hur din E-postadress syns
: Du får själv välja hur öppet din e-postadress syns för andra användare i Moodle. Alternativen är:

1. adressen göms för alla.
2. adressen syns för alla.
3. bara deltagarna på dina kurser ser adressen (det här alternativet är förhandsinställt och rekommenderas).

Oberoende av inställningen skickar Moodle meddelanden till den e-postadress som nämns i din profil.

Obs. Om du väljer alternativ 1, att ingen ser din e-postadress, ser andra användare dina meddelanden på Moodle från en noreply-adress. Om du väljer alternativ 1 kan ingen svara på dina meddelanden som skickas som e-post via Moodle!


Profilbild: Du kan lägga till en profilbild eller andra uppgifter på din användarprofil. Din bild syns för kursens deltagare på kursområdet, deltagarlistan och i diskussionsforum. I synnerhet i interaktionsbaserade kurser rekommenderas det att deltagarna har en profilbild med sitt eget ansikte. Moodle tar också in bilder som har lagts till e-postadressen från Gravatar-tjänsten, så om du har lagt till en bild från Gravatar till den e-post du använder för Moodle så syns bilden också på Moodle. Genom att ladda upp en ny bild på Moodle ersätter du den som tagits in från Gravatar.


Den största delen av användaruppgifterna skapas automatiskt (namn, användarnamn, e-postadress, rapporter), men du kan redigera vissa uppgifter, som ort, tidszon och profilbild. Notera att samma profil syns på alla dina Moodle-kurser.

Dina profiluppgifter syns automatiskt för dig själv och för kursens lärare. Andra studenter ser en kortare version av din profil: bild, namn, land, ort, e-postadress (om du har tillåtit att de ser den) och roll, och möjligen andra valfria uppgifter som du kan lägga till, som en kort beskrivning.

Redigera Dina preferenser

Genom att välja Dina preferenser kan du ändra dina egna inställningar, t.ex. välja språk och bestämma vilken sorts meddelanden från Moodles diskussionsforum som skickas till din e-post.


-          Sammanfattning av e-postmeddelanden: Inställningen avgör i vilken form diskussionsinlägg från dina Moodle-kurser eventuellt skickas till din e-post. Ifall du använder diskussionsforum mycket kan du välja Fullständigt eller bara Rubrikerna, då får du högst ett sammanfattande e-postmeddelande från Moodles diskussionsforum per dag, gällande de diskussioner som du valt att prenumerera på eller som din lärare bestämt att du ska prenumerera på. Meddelandet skickas kl. 17.00. Ifall du vill kan du också beställa ett skilt meddelande för varje diskussionsforum och då får du meddelandena i sin helhet, ”Ingen sammanfattning (ett e-postmeddelande per inlägg i forum)”.

-          Automatisk forum-prenumeration: Inställningen avgör på vilket sätt diskussionsforumen kommer till den egna e-posten: enligt förhandsinställningarna får du bara de diskussioner du deltar i eller dem du beställt skilt. Ofta när du börjar en ny kurs lönar det säga att fylla i ”Ja, jag vill prenumerera på diskussionsinläggen när jag deltar i diskussionen”. Senare kan du också ändra till ”Nej, jag vill inte automatiskt prenumerera på diskussionsinlägg”. Också i det här fallet kan du prenumerera på bestämda, enskilda (just då aktiva) diskussioner. Läraren kan också ha ställt in så att alla studenter måste prenumerera på ett visst forum.

Om du vill flytta all din e-post från helsinki-adressen till någon annan, läs instruktionerna om omdirigering av posten.

Som studerande i Moodle

Moodle-kursområdenas mest använda funktioner, förutom lärarens distribution av material till studenterna, är

 • diskussionsforum
 • inlämning av uppgifter (filer, skriftliga uppgifter)
 • grupparbeten i wiki.

Läraren väljer vilka Moodle-funktioner det är som används, och ger studenterna anvisningar gällande arbetssätten.

Läraren väljer den funktion som bäst passar kursens arbetssätt. T.ex. kan inlämningsuppgifter lämnas in som bilagor till meddelanden i ett diskussionsforum, vilket är ett enkelt sätt att också meddela alla kursdeltagare om nya inlämningar. På diskussionsforumet får alla se allas uppgifter. Individuella uppgifter, som inlärningsdagböcker, lämnas å andra sidan lämpligast in som inlämningsuppgifter så att de endast visas för läraren. Kursens lärare bestämmer om inlämningen visas för alla kursdeltagare eller bara för läraren.

Moodle stöder också arbete i grupp. Det förutsätter att läraren har skapat mindre grupper av deltagarna i Moodle. Beroende på inställningarna kan det hända att du ser gruppindelningen under Deltagare. Grupperna kan vara:

 • Skilda grupper: studenterna diskuterar eller arbetar i sina egna slutna grupper och ser inte vad de andra grupperna gör.
 • Synliga grupper: studenterna diskuterar eller arbetar i sina egna grupper, men ser också vad de andra grupperna gör.

Att göra en wiki för grupparbetet, antingen för alla på kursen eller bara för gruppen och läraren, är en bra idé. Fråga din lärare om den valda funktionen känns besvärlig.

De mest använda funktionerna presenteras här under.


Diskussionsforum

m244_keskustelualue.png Forum är Moodles mest mångsidiga verktyg. Diskussionsforumet kan förutom för nätdiskussion utnyttjas också för inlämning av uppgifter och för kollegial feedback. Ni kan också utnyttja diskussionsforumet för grupparbeten, som stödkanal vid sidan om wikin. Diskussionsforumets styrkor är att

 • det meddelar dig per e-post om alla nya inlägg om du så vill. Den här funktionen kan du också använda som väckarklocka för din egen verksamhet; t.ex. för att komma ihåg att opponera ett seminariearbete som har lämnats in.
 • du får se de andra studenternas inlägg och inlämnade uppgifter och kan fortsätta diskussionen kring dem
 • läraren kan vid behov begränsa synligheten gruppvis, vilket möjliggör grupparbete på masskurser. Vid behov kan diskussionsforumen göras personliga för individuellt arbete mellan lärare och student.

Läraren kan granska uppgifterna som lämnas in i forumet med plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Läs också Nätetikett


 • Inled en ny diskussion genom att välja ”Lägg till et nytt diskussionsämne”
 • Skriv en beskrivande rubrik för diskussionen i fältet för Ämne, och skriv ditt meddelande i meddelanderutan. Meddelandet skickas när du trycker på ”Publicera inlägget i diskussionsforumet”.
 • Tryck på ”Svar” om du vill svara på ett inlägg i forumet. Rubriken för ditt inlägg kopieras från ursprungsmeddelandet och du kan ändra den till något mera beskrivande.
 • I 30 minuter efter att du har publicerat ett inlägg kan du redigera det eller radera det, men inte efter det. Om du senare vill redigera eller radera ett inlägg måste du tala med kursens lärare.


Diskussionsforumets ingångssida
Skriv och skicka inläggPrenumeration av inlägg

Enligt förhandsinställningen börjar prenumerationen av inläggen när du skrivit ditt första inlägg i forumet. Inställningen gäller skilt för varje diskussionsforum på varje kursområde. Om du inte har skrivit några inlägg i forumet och inte ändrat på prenumerationsinställningarna får du alltså inga e-postmeddelanden från forumet i fråga. Ett undantag till detta är forumet Nyheter (läraren kan också byta namn på forumet) som läraren kan välja att använda för meddelanden som gäller alla kursdeltagare. Inläggen från Nyheter skickas ut åt alla deltagare utan att deltagarna kan avbryta prenumerationen.

Det finns tre olika sätt att prenumerera på inläggen i ett diskussionsforum:

Förhandsinställning för alla dina diskussionsforum på Moodle: din egen profil (se kapitel 7. Profilinställningar)

Enskilda inlägg: du kan ändra inställningarna för en diskussion i samband med att du skriver ett inlägg.

Inlämning av skriftliga uppgifter


m244_tehtavanpalautus.pngUppgifterna kan enligt lärarens anvisningar lämnas in antingen som dokument och/eller i Moodles editor som text.

Efter inlämningen kan läraren ge feedback och/eller ett vitsord. Du kan se bedömningen där du lämnade in uppgiften.

Uppgifter och tentamina mm kan kontrolleras i Urkund plagiatkontrollprogrammet. Du får ett automatiskt meddelande och information om saken när du lämnar in uppgiften. Inlämningen går till granskning i Urkund och när rapporten är klar ser din lärare (och möjligen också du) den i Moodle. Ytterligare information om plagiatkontrollprogrammet och om vetenskapligt skrivande hittas i Instruktioner för studerande: Att identifiera plagiat och använda Urkund.

När det är frågan om individuella arbeten ser studenterna inte vad de andra har lämnat in.

Om det är ett grupparbete kan uppgiften också lämnas in som grupp, om bara läraren har möjliggjort det i inställningarna. Om ni lämnar in arbetet som grupp måste ni komma överens om vem som lämnar in det färdiga arbetet åt läraren. Hela gruppen ser inlämningen och lärarens bedömning.

Du kan också ha möjlighet att skriva tilläggsinformation om din inlämning. I kommentarrutan kan du t.ex. förklara ditt ämnesval eller ge instruktioner för i vilken ordning dokumenten ska läsas.


Obs! Så att läraren ska kunna granska din uppgift måste den innehålla ditt namn och studentnummer. Inlämningsuppgifterna lämnas åt läraren, så de andra studenterna ser dem inte (förutom vad gäller grupparbeten).

Kom ihåg att lämna in och skicka uppgiften innan sista inlämningsdatum som läraren fastslagit.

Att lämna in filer

 1. Skapa uppgiften i ett texthanteringsprogram, t.ex. Word, och konvertera gärna filen till pdf.
 2. Lämna in uppgiften genom att klicka på Lägg till bidrag.
 3. Klicka på dokument-ikonen och välj din fil, eller dra den till den blåa pilen i mitten av rutan. Under Spara som kan du spara filen under ett nytt namn. I vissa fall har läraren valt inställningar som gör att du kan lämna in fler än en fil.
 4. Välj licensen ”Alla rättigheter är reserverade”.
 5. Klicka på Ladda upp den här filen.
 6.  Klicka på Spara ändringar. Obs. Om sidan ännu har en knapp för att skicka in uppgiften för bedömning, klicka på den också.
 7. Om du vill radera en fil som du redan har laddat upp klickar du på filen och väljer radera.

Att skapa text i Moodle och lämna in den:

 1. Börja med att klicka på Lägg till bidrag.
 2. Du kan skriva och redigera texten i Moodles editor. Det går också att skriva texten i ett textredigeringsprogram först, t.ex. Word, och kopiera in den i editorn. Det lönar sig att slutgiltigt redigera textens utformning i editorn.
 3. Spara ändringar. Senare kan du redigera din inlämning genom att trycka på Redigera min inskickade lösning. När ditt arbete är klart och sidan visar en knapp för att skicka in uppgiften till bedömning, klicka då också på den.

Moodle skickar inget bekräftelsemeddelande när filen tagits emot, men vid Inlämningsstatus ser du om uppgiften är Inlämnad för bedömning.

Efter inlämningen kan läraren ge feedback som du ser där du lämnade in uppgiften. Eventuell feedback och bedömning ser du också i menyn till vänster på kurssidan under rubriken Vitsord.

Rutan Inlämningsstatus

Här ser du bedömningens status, och när inlämningen är bedömd ser du också eventuell feedback.  I rutan finns en sammanfattning av din inlämning: början av texten du skrivit i editorn, en lista på inlämnade filer och de kommentarer du skrivit.

Bildexempel på inlämning

I den här uppgiften kan du lämna in både nättext i editorn och högst tre filer, och skriva kommentarer till inlämningen. Inlämningsuppgiften har också Skicka till bedömning-funktionen, genom vilken studenten bekräftar sin inlämning (funktionen används inte alltid).

Förstora bilderna genom att trycka på dem.

1. Lägg till bidrag.

2. Du kan skriva i editorn och/eller lämna in filer.

3. Du kan redigera din inlämning. En redan uppladdad fil kan du radera genom att klicka på filens symbol och Radera i fönstret som öppnas. Obs! Om Skicka till bedömning-funktionen är i användning måste du komma ihåg att klicka på den. Efter det kan inlämningen inte längre redigeras.

4. Uppgiften har lämnats in till läraren, men läraren har inte ännu bedömt den.

5. Läraren har bedömt uppgiften.

Tentamen


Moodle-tentamina markeras med symbolen image2018-4-17_13-34-17.png. Läraren kan använda Moodle-tentamen för essätentamina, flervalstentamina och andra tentamina som stöder undervisningen. Läraren kan begränsa tillträde till tentamen så att det bara går att komma åt den under vissa tider. Läraren bestämmer också i vilket skede studenten ser sina poäng och de rätta svaren.

Obs. För essätentamina kan det hända att Moodle istället visar symbolen för inlämningsuppgifter, vilken är: image2018-4-17_13-50-56.png. Se instruktionerna för inlämningsuppgifter ovan. Notera att det kan hända att tentamenssvaren granskas i Plagiatkontrollprogrammet Urkund.

Före tentamen

Innan tentamen börjar ska du försäkra dig om att du har fungerande internetuppkoppling och lugn och ro omkring dig.

Läs lärarens instruktioner i god tid före tentamen. Om Moodle-kursen har ett område där du kan testa att göra en tentamen rekommenderas det att du gör det för att bekanta dig med tekniken. Du kan be din lärare att skapa ett område för att testa tentamen. Övningskursen på Moodle erbjuder också möjligheten att testa tentamina (på finska och engelska).

Tentamen inleds

Ofta är tentamina tidsbestämda så att frågorna publiceras ett bestämt klockslag.

Påbörja tentamen genom att klicka på . Om du inte ser knappen måste du ladda sidan på nytt.

Det kan uppstå rusning på Moodle när tentamen börjar. Då ska du vänta en stund, uppdatera webbläsaren och öppna tentamen igen. 

Om tentamen är tidsbestämd meddelar Moodle hur lång tid du har på dig att slutföra tentamen när du klickar på Påbörja försök av testet ny, och Moodle ber dig bekräfta att du vill starta försöket.

Under tentamen

Stäng inte din webbläsare under tentamens gång, då förlorar du de svar du redan har uppgett.

Om tentamen har flera sidor kan du flytta dig mellan sidorna med knapparna Nästa sida och Föregående sida. När du flyttar dig mellan sidorna sparas också dina svar. Var försiktig så att du inte klickar på länken som tar dig till följande innehåll på kursområdet!

Ett halvfärdigt svar kan sparas genom att du trycker på Avsluta test. Du kan ännu redigera ditt svar genom att välja Återvänd till försöket.

Du kan också flytta dig mellan frågorna med hjälp av rutan Navigation i test, ifall läraren har möjliggjort det. För en tentamen med tidsbegränsning ser du den återstående tiden i Navigation i test-rutan. Du kan markera en fråga för dig själv . En markerad fråga får en röd flagga i Navigation i test-rutan.

Frågor som du har besvarat och sparat är gråa i rutan.


Om det finns avbrott i internetuppkopplingen

Moodle sparar dina svar med ett par minuters intervall. Svar som har sparats före ett eventuellt avbrott i internetuppkopplingen finns kvar och du kan fortsätta avlägga tentamen när internetuppkopplingen fungerar igen. Om det sker ett avbrott i internetuppkopplingen ska du alltså först vänta en stund i lugn och ro. Om ingenting händer ska du uppdatera sidan. Navigera tillbaka till tentamen. Du kan fortsätta tentamen genom att trycka på ”Fortsätt med det senaste försöket”. 


Lämna in svaret för bedömning

När du klickar på Avsluta test kommer du till sidan Sammanfattning av försök.

Obs! Du lämnar in ditt slutgiltiga svar genom att trycka på Skicka in allt och avsluta!

Moodle försäkrar ännu en gång att du vill lämna in tentamen för bedömning:

 

Lämna inte in tentamen i sista minuten, din egen klocka går inte exakt i samma tid som Moodles klocka! I en tentamen med tidsbegränsning stängs möjligheten att svara automatiskt, så när tiden har gått ut kan du inte längre lämna in någonting.

(Jos et ole palauttanut vastaustasi arvioitavaksi, näkyy painike "Jatka viimeisintä suorituskertaa" ja suorituskertojen yhteenvedossa on tilana "Meneillään". Tämä edellyttää, että tenttiaikaa on vielä jäljellä. Tilana on "Palautettu", kun vastauksesi on mennyt opettajalle arvioitavaksi.)

Beroende på lärarens inställningar ser du:


Wiki i grupparbete

Wiki används oftast som plattform för att tillsammans skapa text, t.ex. för att skriva en essä som grupparbete. Studenterna kan tillsammans skapa innehåll (text, bilder) för Moodles wiki, men bara en person kan skriva åt gången. Tanken är att alla kan redigera texten, så vad en student påbörjat kan ändras och förbättras av de andra.

På wikins Kommentarer-flik kan studenterna diskutera och t.ex. komma överens om projektets tidtabell, arbetsfördelning, förändringar i arbetet o.s.v. Filer kan läggas till genom fil-ikonen i editorn under fliken Redigera (”Hantera filer” längst till höger), men när de är tillagda syns de under fliken Filer.

Skapa undersidor

Det går att skapa undersidor åt en wiki om du vill fördela innehållet på olika sidor (nettisivumainen, puumainen rakenne). I ett stort arbete kan varje tema ha sin egen sida, eller så kan undersidorna fungera som egna områden för mindre grupper eller par.

[[Inledning]]

[[Litteratur]]

[[Metoder]]

[[Resultat]]

[[Diskussion]]

[[Källor]]

På fliken Historik kan läraren och studenterna se vem som har gjort ändringar på sidan och det går att jämföra sidans olika versioner med varandra.


Workshop (kollegial- utvärdering och självutvärdering)


Workshopen används för kollegial utvärdering och självutvärdering.

Du ser utvärderingens skeden där du lämnade in uppgiften. Det aktiva stadiet är grönt och de redan avklarade stadierna är markerade med .


Lämna in ditt arbete

När läraren öppnar workshopen ser du knappen ”Lämna in ditt arbete”.

 

Ge en rubrik åt det du lämnar in och bifoga ditt svar som pdf (rekommenderat format) eller skriv in det i editorn.Kollegial utvärdering

I nästa skede ger du kollegial utvärdering eller utvärderar dig själv, i enlighet med lärarens instruktioner. Under rubriken Kollegial utvärdering ser du hur många arbeten du ska utvärdera och hur många av utvärderingarna som ännu är ogjorda. Beroende på lärarens inställningar kan det hända att utvärderingen görs anonymt.

Du påbörjar bedömningen genom att klicka på ”Utvärdera”.I exemplet här under ges feedback i enlighet med lärarens instruktioner. Fält som är markerade med stjärna (*) är obligatoriska.Bedömning av kollegiala utvärderingarna

I det här skedet kan du inte längre redigera inlämningen eller den kollegiala utvärderingen. Läraren räknar ihop det slutgiltiga vitsordet för uppgiften och kan ge feedback både för uppgiften och för den kollegiala utvärderingen.


Stängt

Vitsorden visas när läraren stänger workshopen.

Vitsord för uppgiften beräknas som ett viktat medelvärde för vitsord som ges av alla kollegiala utvärderingar av denna uppgift.

Vitsordet för kollegial utvärdering anger hur framgångsrik du är i din utvärdering i förhållande till andra utvärderingar. Om ditt vitsord skiljer sig från det som gavs av de andra, får du ett lägre vitsord.

Klicka på namnet på ditt arbete för att se feedbacken du har fått.

Som studerande ser du dina framsteg såhär

Läraren kan erbjuda studenterna möjligheten att följa med och bokföra sina framsteg på kursområdet (och på samma gång får läraren chansen att följa med alla studenters framsteg på kursen). Vissa av aktiviteterna eller materialet på kursen kan automatiskt vara kopplade till framstegsuppföljningen om läraren har fastslagit inställningarna så.

När läraren tagit i bruk funktionen för att följa framsteg på kursområdet och för minst en av kursens aktiviteter ser du texten Oma edistymiseni i rubrikbalken. Bredvid Oma edistymiseni finns symbolen med ett frågetecken som ger dig mera information. Uppföljningen syns på fyra olika sätt:


Du ser också hela kursens framsteg som en sträcka på Kursöversikt-sidan.

Läraren kan lägga till en balk eller tidslinje för att underlätta framstegens uppföljning. Lärarens inställningar avgör vilka uppgifter som måste vara gjorda för att det ska synas i balken och när balken markerar dem som avklarade. När en uppgift är avklarad markeras det med grön färg i balken. Blå färg betyder att uppgiften ännu är ogjord. Rött betyder att uppgiften är försenad.


Spara det som du har skapat – portfolietänkande

Läraren avgör hur länge Moodle-området är öppet. Du kan fråga din lärare hur länge området är öppet. Vissa lärare använder samma kursområde för kursen varje gång den undervisas, och då raderas de gamla studenterna från Moodle-området innan kursen inleds på nytt. Vissa lärare låter kursområdet vara öppet för studenter länge efter att kursen avslutats. Kurser som länge varit oanvända raderas automatiskt från Moodle. Oftast kommer studenter inte åt sina kurser från föregående år på Moodle, om de inte kommit överens om saken med sin lärare (t.ex. HOPS-tyyppiset kurssit).

Spara alltid dina egna arbeten någon annanstans också, och inte i bara Moodle (din egen dator, Helsingfors universitets Windows-nätverk eller AD-verkon kotiasema, USB-minne, OneDrive o.s.v.). När du vill ta tillvara texter som du har skrivit i Moodle, t.ex. essäer eller diskussionsinlägg, måste du skilt kopiera dem.

Av universitetets tjänster lämpar sig t.ex. wiki och bloggtjänsten för portfoliearbete. Om du vill komma åt portfolion också efter studietiden måste du välja en extern tjänst. T.ex. Google Sites eller WordPress kunde lämpa sig för många portfoliebehov. Google Sites är ett wikiområde där du efter behov kan publicera vissa sidor offentligt, vissa bara för en del användare, och ha vissa sidor för dig själv. Den kostnadsfria bloggtjänsten WordPress motsvarar universitetets bloggar och det är lätt att överföra innehåll därifrån till en WordPress-blogg. Andra möjligheter är alla kostnadsfria wiki- och bloggtjänster, beroende på dina behov.

Mobiltjänst för Moodle

Du kan besöka ditt Moodle-kursområde antingen i din mobila enhets webbläsare, eller genom att ladda ner appen Moodle Mobile. Moodle Mobile kan installeras också på Android- och iOS-enheter.

En del av Moodles funktioner fungerar i Moodle Mobile. Om funktionen inte stöds av appen dirigeras du till webbläsaren. Notera att vissa av filerna bara syns när du använder Moodle i webbläsaren.

Moodle Mobile är på engelska.

 1. Ladda ner Moodle Mobile från Google Play eller App Store. Använd sökordet Moodle Mobile.
 2. Appen ber dig länka den till Moodle i webbläsaren. Skriv in moodle.helsinki.fi och klicka på Connect.
 3. Du dirigeras till inloggningssidan. Klicka på Helsingfors universitets symbol.
 4. Logga in med ditt användarnamn och lösenord för Helsingfors universitet. Klicka på Logga in.

Webbföreläsningar

OBS. Användningen av tjänsten Adobe Connect vid universitetet upphör vid utgången av 2019. I början av november fick alla vid universitetet tillgång till helversionen av videokommunikationstjänsten Zoom i realtid som ersätter Adobe Connect.


Din Moodle-kurs kan innehålla webbföreläsningar, oftast genomförda genom Adobe Connect. På en webbföreläsning kan läraren t.ex. föreläsa från sitt eget arbetsrum. Som studerande kan du delta i föreläsningen och titta på inspelningen från din egen dator med internetuppkoppling.

Delta i webbföreläsningen över mobil

Du kan också använda en mobil enhet som mobiltelefon eller tablett. Ladda i sådana fall ner Adobe Connect Mobile App. Den fungerar med Android- och Mac iOS-program, men inte med Windows-enheter.

Titta på inspelningarna över mobil

När du vill se en inspelning över mobil fungerar det med Puffin Browser. Ladda ner den kostnadsfria versionen till din enhet och öppna inspelningen.


Hjälp till studerande

Kontakta i första hand kursens lärare när du har problem med innehållet i en Moodle-kurs (kursnyckel, material, uppgifter, tentamina, diskussionsforum, anvisningar, kursfordringar, tidtabeller mm). Varje lärare ansvarar för innehållet på sitt kursområde.

Gällande allmänna problem med Moodle ska du kontakta Helpdesk, helpdesk@helsinki.fi eller telefon 02941 55555.