Johdatus ääretönulotteiseen topologiaan, syksy 2011

Luennoitsija

Okko Kanerva

Laajuus

10 op, mahdollisesti myös suppeampi versio

Tyyppi

Syventävä opinto

Esitietovaatimukset

Luonnollinen tausta on Topologia II. Kuitenkin suuren (ellei suurimmman) osan teoriasta pitäisi olla ymmärrettävissä Topologia I:n (ja sen esitietojen) pohjalta, ja tarvittaessa tästä kurssista voidaan suorittaa suppeampi versio.
Ks. myös kurssikuvauksen loppu.

Luento- ja harjoitusajat

I ja II periodi, kummallakin täydet 7 viikkoa (36-42 ja 44-50):
Luennot ke 12-14 (B322 pysyvästi alkaen 19.10.) ja to 10-12 (B120), harjoitukset pe 9-11 (B322); pe voi olla osin muutakin kuin harjoitusta.

Ajankohtaista

Kuvaus

Kurssi käsittelee Hilbertin kuution Q = [0,1]x[0,1]x... perustavaa homeomorfismiteoriaa. Siinä päätuloksia ovat (1) Q:n topologinen homogeenisuus, (2) "kirjainavaruus" T:n ja Q:n tulon TxQ homeomorfisuus Q:n kanssa ja (3) Hilbertin avaruuden l2 homeomorfisuus avaruuden RxRx... kanssa. Näiden todistuksissa ei tarvita pitkälle kehitettyä koneistoa; jotkin niistä vaativat toki erityistä paneutumista.

Jonkin verran saatetaan toisaalta keskustella edistyneemmistä aiheista kuten hyperavaruuksista ja Q:n topologisesta karakterisoinnista.

Yllä mainituista (1) ja (2) tuntuvat sotivan luonnollista "intuitiotamme" vastaan. Yksi kurssin tavoitteista onkin kehittää "ääretönulotteista intuitiota" ja samalla pyrkiä huolellisesti ymmärtämään, mistä tosiasiat (1), (2) ja (3) johtuvat. Mutta kurssi on hyödyllinen myös ``perustopologian'' hallinnan vahvistamisessa ja motivoinnissa (kenties jännittävine sovelluskohteineen ja yllätyksineen).

Kurssin suuntautuminen ja etenemistapa, ehkä -tahtikin, osittain riippuvat kuulijakunnan taustoista ja toiveista — jo siinä, tuetaanko Topologia II:n aihepiirin asioita vähemmän vai enemmän.

Kirjallisuus

Pääasiassa seurataan kirjaa

eniten sen lukua 6: An introduction to infinite-dimensional topology.

Kokeet

Suoritustavoista sovitaan kurssin aikana.
Perinteisten tenttivastausten sijasta voisi hallintansa tason osoittaa esimerkiksi harjoitustehtäviä suorittamalla ja tarvittaessa muulla sitä tukevalla toiminnalla.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Tämä sivu päivitetty 10.12.2011.