Todennäköisyyslaskenta, syksy 2011

Luennoitsija

Petri Koistinen

Uutisia

Yleistenttien yhteydessä pidettävässä Todennäköisyyslaskennan tenteissä sallitaan MAOL-taulukot ja laskin (26.1.2012 pidettävästä tentistä lähtien), mutta lunttilappua ei sallita.

Laajuus

10 op.

Asema opetuksessa

Aineopintoja.

Tilastotieteen pääaineopiskelijoille pakollinen aineopintojen kurssi. Pakollinen niille sivuaineopiskelijoille, jotka aikovat suorittaa tilastotieteen aineopinnot. Taloustieteen pääaineopiskelijoille tilastotieteen sivuaineopintojen pakollinen kurssi. Kurssi sopii hyvin myös tietyille matematiikan linjoille (suositeltu kurssi ainakin vakuutus- ja finanssimatematiikan linjalla).

Esitietovaatimukset

Esitietoina tarvitaan perustiedot todennäköisyyslaskennasta (esim. kurssi Johdatus todennäköisyyslaskentaan). Lisäksi tarvitaan perusvalmiudet yhden ja useamman muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennasta sekä perustiedot vektorien ja matriisien laskutoimituksista.

Luentoajat

7.9.-17.10. ja 31.10.-12.12. ma 9-12, ke 12-14 CK112, lisäksi laskuharjoituksia 2 viikkotuntia.

Ma 5.9. ei pidetä luentoa yliopiston avajaisten sekä uusien kansainvälisten opiskelijoiden orientoivan jakson takia. Ensimmäinen luento pidetään ke 7.9. Laskuharjoitukset alkavat I periodin toisella viikolla.

Uutisia

Kurssikokeiden arvostelu valmistui 2.1.2012. Toisen kurssikokeen tehtävien ratkaisut löytyvät alta. Tulokset ovat ilmoitustaululla.

Kokeet

Jos kurssi suoritetaan kurssikokeilla, niin laskuharjoitustehtävien ratkaisuista annetaan lisäpisteitä koepisteiden lisäksi. Jotta kurssin saisi suoritettua kurssikokeilla, kummastakin kurssikokeesta pitää saada vähintään kolme pistettä. Lisäksi kurssikokeiden (a 24 pistettä) pisteiden sekä lisäpisteiden summan pitää yhteen laskettuna olla vähintään 22.

Ensimmäisessä kurssikokeessa sallitut apuvälineet ovat 1) laskin sekä itse laadittu, A4-kokoinen käsinkirjoitettu 2) lunttilappu.

Toisessa kurssikokeessa sallitaan laskimen ja lunttilapun lisäksi MAOL-taulukot.

Laskuharjoituksista saa lisäpisteitä seuraavasti:

Ohjeita v. 2012 erilliskokeita varten

Sallitut apuvälineet ovat laskin ja MAOL-taulukot. Lunttilappua ei sallita (mutta keskeisten kaavojen kokoaminen erilliselle paperille voi olla hyvä tapa valmistatutua kokeeseen). Koealue on yhdiste ensimmäisen ja toisen kurssikokeen koealueista. Muutenkin kannattaa tutustua näitä kokeita varten alla annettuihin ohjeisiin

Ohjeita toista kurssikoetta 19.12. varten

Ohjeita ensimmäistä kurssikoetta 21.10. varten

Kurssin voi suorittaa myös erilliskokeella laitoksen yleistenteissä, mutta tällöin laskuharjoituspisteitä ei otetaan huomioon (ellei toisin mainita).

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteet ja sisältö

Kurssin tavoitteena on opettaa sellaisia todennäköisyyslaskennan käsitteitä ja tekniikoita, joita jokainen tilastotieteilijä tai muu todennäköisyyslaskennan soveltaja tarvitsee. Tavoitteena on pikemminkin oppia laskemaan todennäköisyyslaskennan käsiteillä kuin tarkastella todennäköisyyttä matemaattisena struktuurina.

Kurssin keskeistä sisältöä on mm.

Päiväkirja

Kirjallisuus

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

ke

10-12

C129

Antti Kuukka

2.

ke

14-16

CK108

Timo Knürr

3.

pe

15-17

C122

Markku Malmivuori

(warning) Huom! Aika muuttunut aiemmasta!

4.

ti

16-18

B321

Hoa Ngo