Johdatus matematiikkaan, syksy 2011

Ajankohtaista

Luennoija

Lotta Oinonen

Laajuus

6 op.

Tyyppi

Aineopintoja

Osallistumisrajoitukset

Kurssi on vain matematiikan 1. vuoden opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet matematiikan opintoja. Kurssi on päällekäinen kurssien Lukualueet ja Johdatus diskreettiin matematiikkaan kanssa.

Kurssin suorittaminen ja arvostelu

Kurssi koostuu pajaopiskelusta, itsenäisestä opiskelusta, luennoista, kertaustunneista ja kahdesta kurssikokeesta. Harjoitustehtävien ratkaiseminen pajassa ja itsenäisesti on erittäin tärkeää kurssin asioiden oppimisen kannalta. Luennoille osallistuminen on suositeltavaa mutta ei pakollista. Kertaustunneille osallistuminen on niin ikään vapaaehtoista. Kertaustunneilla käsitellään edellisen viikon harjoitustehtäviä ottaen huomioon osallistujien toiveet ja kysymykset sekä pajaohjaajien kautta tullut palaute.

Kurssi suoritetaan kahdella kurssikokeella. Kummankin kokeen maksimipistemäärä on 48. Kurssikokeista voi siis saada yhteensä 96 pistettä. Kurssin läpäisemiseen vaaditaan

Kurssia ei siis voi suorittaa osallistumalla vain yhteen kurssikokeeseen.

Kurssin arvosana (1 - 5) määräytyy kurssikokeista ja harjoitustehtävistä saaduista pisteistä. Harjoitustehtäviä tekemällä voi kummassakin periodissa ansaita 5 pistettä seuraavan taulukon mukaan:

Tehty (%)

≥ 25 

≥ 40 

≥ 55 

≥ 70 

≥ 85 

Pisteet

   1

   2

  3

   4

   5

Tehtäviä tekemällä voi kurssin aikana ansaita siis yhteensä jopa 10 pistettä. Näillä pisteillä voi korvata osan koepisteistä. Pisteiden saaminen edellyttää, että opiskelija


Tehtävien palautus I periodissa:

Tehtävien palautus II periodissa:

  1. Tulosta kansilehti ja täytä se huolellisesti. Tehtäviä II periodin harjoituksissa 7 - 11 on ollut yhteensä 57.
  2. Kirjaa tekemäsi tehtävät e-lomakkeen avulla.
  3. Palauta tekemiesi tehtävien ratkaisut kansilehdellä varustettuna Pajassa (C323) olevaan laatikkoon ma 12.12. klo 10 - pe 16.12. klo 16.
Harjoitustehtävien tekemisestä

Kurssilla annetaan viikottain harjoitustehtäviä, joiden tekemistä varten matematiikan laitoksella on paja luokassa C323. Pajaan voi mennä tekemään tehtäviä milloin tahansa sen aukioloaikoina. Pajassa on mahdollista opiskella yhdessä muiden kurssilaisten kanssa: pohtia tehtäviä yhdessä, keskustella ratkaisuideoista ja tarvittaessa kysyä vinkkejä tai neuvoja ohjaajilta. Pajan ohjaajat ovat vanhempia opiskelijoita, jotka ohjaavat mielellään sekä kurssin Johdatus matematiikkaan että kurssien Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I ja II opiskelua.

Harjoitustehtävien tekemiseen on syytä varata riittävästi aikaa. Pajatyöskentelyyn ja itsenäiseen työskentelyyn kannattaa varata viikossa ainakin noin kuusi tuntia. Harjoitustehtäviä kannattaa ratkaista säännöllisesti useita kertoja viikossa, mieluiten aina luentojen välillä. Tehtäviin saa kysyä vihjeitä ja ohjeita sekä pajassa että luentojen ja kertaustuntien yhteydessä. Pajassa opiskelu ja tehtävien pohtiminen yhdessä toisten kurssilaisten kanssa on oleellinen osa kurssia. Joitakin ohjeita matematiikan opiskeluun Itä-Suomen yliopistosta.

Joistakin harjoitustehtävistä ilmestyy esimerkkiratkaisu kurssin päiväkirjaan noin viikon kuluttua tehtävien julkaisemisesta. Lisäksi joihinkin tehtäviin on saatavissa vastaus tai ratkaisuluonnos. Näiden avulla on mahdollista tarkistaa omia ratkaisujaan. Omia ratkaisujaan voi myös näyttää pajaohjaajille ja tarkistaa vertailemalla toisten kurssilaisten kanssa. Harjoituksista on mahdollisuus kysyä myös viikottaisilla kertaustunneilla, joissa käsitellään joidenkin edellisen viikon tehtävien ratkaisuja osallistujien toiveiden mukaan.

Paja

Viikoilla 36 - 41 ja 44 - 49 salissa C323 seuraavan lukujärjestyksen mukaisesti:

  klo  

   MA   

   TI   

  KE   

   TO   

   PE   

    8-9

 

   

   

   P

 

    9-10

    P

 

   

   P

 

  10-11

    P

 

 

 

 

  11-12

    P

 

 

 

 

  12-13

    P

 

 

   P

 

  13-14

    P

 

   P

   P

 

  14-15

    P

   P

   P

   P

   P

  15-16

    P

   P

   P

   P

   P

  16-17

    P

   P

   P

   P

   P

  17-18

    P

   P

   P

   P

 

Luennot

Viikoilla 36 - 41 ja 44 - 49 tiistaisin klo 8 - 9 (warning), keskiviikkoisin klo 10 - 11 ja perjantaisin klo 12 - 13 salissa A111.

Kertaustunnit

Viikoilla 37 - 41 ja 44 - 49 keskiviikkoisin klo 8 - 10 salissa D123.

Kokeet

Huom. kokeet alkavat tasan klo 10.00. Taulukkokirjojen käyttö tämän kurssin kokeissa on kielletty, samoin laskimien käyttö.

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

Kurssimateriaali

Kurssi ei seuraa tarkasti mitään yksittäistä oppikirjaa tai luentomonistetta. Seuraavista suomenkielisistä materiaaleista voi olla apua:

Luentorungot:

Muuta:

Päiväkirja

Päiväkirjasta voit seurata kurssin etenemistä.

Harjoitustehtävät

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6
Harjoitus 7
Harjoitus 8
Harjoitus 9
Harjoitus 10
Harjoitus 11

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Opiskelun avuksi

Teekkarin ohjauspakki on Aalto-yliopiston teknisen korkeakoulun ylläpitämä sivusto, joka on tarkoitettu yliopistossa tai korkeakoulussa opiskeleville. Sivustolta löytyy neuvoja

Myös Cornellin yliopiston Learning Strategies Centerin sivuilta löytyy paljon vinkkejä ja neuvoja ajanhallintaan, opiskelutekniikoihin ja stressinhallintaan. Muistiinpanojen tekemiseen voi kokeilla Cornell notes -muistiinpanotekniikkaa, josta lisätietoja löytyy myös suomenkielisenä.

Kumpulan kampuksella on mahdollista keskutella opinnoista myös opintopsykologin kanssa. Lisätietoja.