Syksy - Hösten - Fall 2011

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Perus- ja aineopinnot


Matematiikka

Analyysi I
Analys I
Analysis I virtually
Analyysin virtuaalinen peruskurssi
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Linjär algebra och matrisräkning I
Matemaattisen analyysin kurssi
Matematiikka tutuksi

Differentiaaliyhtälöt I
Differentiaaliyhtälöt II
Johdatus diskreettiin matematiikkaan
Johdatus matematiikkaan
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II
Linjär algebra och matrisräkning II
Matematiikan menetelmäkurssi
Matematiikan LuK-seminaari
Opettajalinjan työpaja II (Topologia I)
Vektorianalyysi

Tilastotiede

Introduction to statistics
Minustako tilastotieteilijä
Tilastotieteen johdantokurssi
Tilastotieteilijän SAS-työkalut

Genetic analysis and molecular evolution
Otantamenetelmät
Regressioanalyysin jatkokurssi
Robustit regressiomenetelmät
Statistical genetics
Survey-metodiikka
Statistical methods in medicine and epidemiology
Tilastollinen päättely
Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari
Todennäköisyyslaskenta

Syventävät opinnot


Matematiikka

Analyyttinen lukuteoria
Galois'n teoria
Introduction to algebraic topology
Johdatus ääretönulotteiseen topologiaan
Topologia III

Currents and varifolds
Fourier-analyysi
Funktionaalianalyysi II
Kompleksianalyysi I
Reaalianalyysi II
Thin Sets and Convolutions
Topologiset vektoriavaruudet I

Introduction to conformal field theory
Introduction to mathematical physics: Schramm-Loewner evolution
Intoduction to mathematical physics: Multiscale methods

Advanced set theory
Matemaattinen logiikka
Verkkoteoria

Soveltava matematiikka

Evolution and the theory of games
Mathematics of infectious diseases

Fourier-analyysi
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt II

Stokastinen analyysi
Todennäköisyysteoria

Riskiteoria

Matematiikan aineenopettaja

Matematiikan opetuslaboratorio
Opettajalinjan peruskurssi

Tilastotiede

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi

Genetic analysis and molecular evolution (B,T)
Introduction to probability
Markovian modelling and Bayesian learning
Molecular genetics reading group (B,T)
Moniulotteiset aikasarjat (A,B,T)
Otantamenetelmät (Y,P,T)
Regressioanalyysin jatkokurssi (A,Y,P,T)
Robustit regressiomenetelmät (A,Y,P,T)
Statistical genetics (B,T)
Statistical methods in medicine and epidemiology (B,T)
Survey-metodiikka (Y,P,T)
Topics in Survey Methodology and Survey Analysis (Y,P,T)

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria ja bioinformatiikka
P: Psykometriikka
Y: Yhteiskuntatilastotiede
T: Yleinen tilastotiede

Muut opinnot


Harjoittelu kandidaatintutkinnossa
Harjoittelu maisterintutkinnossa
Henkilökohtainen opintosuunnitelma kandidaatintutkintoa varten
Henkilökohtainen opintosuunnitelma maisterintutkintoa varten
Lukiomatematiikan kertauskurssi
Ohjaajatuutorointiin osallistuminen syys/kevätlukukausi
TVT- ajokortti
Äidinkielen opinnot kandidaatintutkinnossa (kirjallinen ja suullinen osa)