Kun kopioit tekstiä Wordistä Moodlen kaltaisiin verkkosovelluksiin, huomioi, että Wordissa tekstiin tehdyt ulkoasumuotoilut, kuten lihavointi, otsikointi, tekstin asemointi, tulevat osaksi valittua (="maalattua") tekstiä. Kopioitava kokonaisuus muokkautuu Wordista tuotujen muotoilujen vaikutuksesta Moodlen tulkitsemana, eikä siksi välttämättä näytä kaikkea kopioitua tekstiä täsmälleen samanlaisena kuin se on ollut Wordissa.

Moodlen kaikissa toiminnoissa käytetään samaa editoria, joten käytä tätä ohjetta kopioidessasi tekstiä Wordista sekä osallistuessasi kurssialueen aktiviteetteihin, kuten kirjoittaessasi keskustelualueiden viestejä ja tehtäviä, että opettajana lisätessäsi tekstiaineistoja ja muokatessasi kurssialueen tekstejä. Huomaa, että voit kopioida tekstin myös suoraan editoriin, jolloin hiiren kakkosnapin toiminnallisuus ei ole käytössä. Näppäinyhdistelmät Ctrl+V ja Shift+Ins toimivat kuitenkin normaalisti.

Käytä tekstinputsauspainiketta

Rich text -editorin keskimmäisen kuvakepalkin keskimmäisessä kuvakeryhmässä on Liitä Wordista -kuvake 

Tee näin: