Ks. päivitetty ohje Opettajan Moodle-opas.


Sähköpostitiedotteet toimivat samalla tavalla riippumatta siitä, kumpi ryhmämoodi on päällä:

1) Erilliset ryhmät: Vain ryhmän jäsenet + molemmat opettajaroolit (teacher / non-editing teacher) saavat sähköpostit keskustelun viesteistä.

2) Näkyvät ryhmät: Vain ryhmän jäsenet + molemmat opettajaroolit (teacher / non-editing teacher) saavat sähköpostit keskustelun viesteistä

Jos halutaan, että non-editing teacher -roolin jäsenet eivät saa sähköposteja kaikista ryhmistä, tehdään seuraava muutos:

Nyt non-editing teacher -roolin opettajat saavat vain sähköposteja niistä ryhmistä, joiden jäseninä he ovat.

Jotta edellinen toimii, täytyy keskustelualueen asetukset (ks. kohta Keskustelualueviestien tilaus) ja käyttäjän itse määrittelemät Keskustelualueiden asetukset mahdollistaa sähköpostiviestit.