Målgrupp

Kursen riktar sig till studenter, forskare och personal vid Helsingfors universitet,  HUS och Meteorologiska institutet.

Förhandsuppgift

Skapa ett konto till Zotero på zotero.org. Lasta ner Zotero på din dator antingen från Zoteros sidor (egen dator) eller via Software Center (universitetets dator).

Mera information i referenshanteringsguiden

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kan du

Innehåll och genomförande

På kursen går vi igenom referenshanteringsprogrammet Zoteros grundfunktioner. Vi demonstrerar programmets funktioner och gör övningar.

Kursen hålls på Zoom. Du får en länk till din e-post innan kursen börjar.

Material

Referenshanteringsguide

Anmälan

Anmälan med e-blankett, välj den kurs du vill delta i i rullgardinsmenyn.

Ansvarig enhet

Frågor kan ställas till kouluttaja-lista[at]helsinki.fi
eller direkt till ansvarig lärare kristina.weimer[at]helsinki.fi

Arrangör är Helsingfors universitets bibliotek             

Språk

Kursen hålls på svenska. Det finns flera kurser på finska och engelska.