Jos opettaja kokeilee opiskelijatilassa tenttiä, ja lähettää tentin arvosteltavaksi, tenttiin ei enää pysty lisäämään kysymyksiä. Yksittäisten tenttikysymyksiä pääsee edelleen muokkaamaan esimerkiksi korjaamaan kirjoitusvirheet. Ratkaisuna kannattaa monistaa tehty tentti (Muokkaustila päälle > Valitse tentin kohdalta -painike). Tentin kopioinnissa suorituskerrat eivät kopioidu, mutta tentin asetukset säilyvät, jolloin tämä tapa on opettajan kannalta helpompi kuin tentin poistaminen (silloin pitää kaikki asetukset tehdä alusta asti uudelleen ja lisätä tenttiin kysymykset uudelleen).

Ongelman voi kiertää testaamalla tenttiä muokkaustilan Esikatselu-välilehdellä. Esikatselu-tilassa tentin voi täyttää ja lähettää arvosteltavaksi, ja silti lisätä siihen kysymyksiä myöhemmin.