600 - HENKILÖNNIMI ASIASANANA (T)
Kenttään tallennettavat tiedot kohdehenkilöstä liittyvät teoksen sisältöön. Henkilön nimi on asiasanana. Tekijyyteen liittyvät henkilölisäkirjaukset tallennetaan kenttään 700.

‡a - Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä käytetään vain joko koko etunimeä tai etunimen ensimmäistä kirjainta. Jos etunimistä tiedetään vain etukirjaimet, kirjaimien väliin tulee tyhjälyönti. Etukirjaimen perään tulee piste. Huom! BookWheren kautta poimituista tietueista saattaa puuttua viimeisen etukirjaimen piste.

‡d - Aikamääreillä tarkoitetaan henkilön syntymä- ja kuolinvuotta. Suomalaisten henkilöiden syntymä- ja kuolinvuosia ei saa tallentaa. Huom! Historiallisissa nimissä voidaan elinvuodet jatkossakin tallentaa bibliografisiin tietueisiin, jos kuolinvuosi on 1899 tai varhaisempi. NJ: Tähän sama sovellusohje kuin kenttään 100.

‡c - Muut nimeen tehtävät lisäykset selventävät useimmiten suoraa yksiosaista nimeä. Osakenttään tallennetaan tietoja esim. henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, ammatista tai muista tunnusmerkeistä. Sukunimeen liittyvä, sukulaisuutta osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten.

NJ: ‡e vs. ‡4, vrt. 100. Selostusta YMN:stä.610 - YHTEISÖNNIMI ASIASANANA (T)
Kenttään tallennettavat tiedot kohdeyhteisöstä eivät liity teoksen tekijyyteen vaan sisältöön. Yhteisön nimi on asiasanana. Tekijyyteen liittyvät yhteisölisäkirjaukset tallennetaan kenttään 710.

‡a - Yhteisön nimet kirjoitetaan kuten ko. yhteisö katsoo ne kirjoitettavaksi. Yleensä suomalaisten yhteisöjen nimissä käytetään isoa kirjainta vain nimen alussa. HUOM! Yhteisön nimen alussa ei voi käyttää artikkelia.
Esim. Kuopion yliopisto, Sibelius-akatemia
Poikkeuksia: Suomen Akatemia, Suomen Pankki, Suomen Punainen Risti, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, Åbo Akademi
Englanninkielisessä yhteisön nimessä jokainen merkitsevä sana aloitetaan isolla kirjaimella.
NJ: Onko tässä toistettu sisällönkuvailuohjeen suosituksia? Ehkä tässä olisi vain syytä viitata sisällönkuvailuohjeeseen?

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa. NJ: Tällaisia ohjeita ei kai tarvita, toistettavuudet näkyvät formaatissa.

‡n-‡c - Yhteisön järjestämät kokoukset, joissa kokouksen nimi on yhteisön alahierarkiana, merkitään kenttään 610. Täsmentävät tiedot merkitään osakenttiin ‡n-‡c. Tällöin yhteisön nimi on aina osakentässä ‡a, kokouksen nimi osakentässä ‡b.

‡n - Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin. NJ: Tulee luettelointisäännöistä, paljonko niitä halutaan toistaa sovellusohjeessa?

‡d - Kokouksen aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.

‡g --> ‡a - Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä.

NJ: ‡e vs. ‡4, sovellusohje lisäyksistä, vrt. 110. Selostusta YMN:stä.611 - KOKOUKSEN NIMI ASIASANANA (T)630 - YHTENÄISTETTY NIMEKE ASIASANANA (T)
Kentässä 630 mainittu nimeke ei koske luetteloitavana olevaa teosta/julkaisua itseään vaan sen sisältöä. Yhtenäistetty nimeke on asiasanana. Lisäkirjaukset kentissä 240 ja 740 sen sijaan koskevat luetteloitavana olevaa teosta.

NJ: 630 käytön erot MARC21-Fin vs. MARC 21.648 - AIKAA ILMAISEVA TERMI ASIASANANA (T)
NJ: Suositus käyttöönotosta?650 - KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA (T)
NJ: Tähän ei enää vapaita asiasanoja, niille 653. Välimerkkiohjeet tähän vai formaattiin? Meillä eri tavalla kuin Jenkeissä, koska suomalaiset asiasanat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Mutta pitäisikö niissä asiasanoissa, joissa on isot alkukirjaimet, noudattaa myös välimerkkikäytäntöjä?

Anneli K: Henkilönimiä ei saa laittaa 650-kentän ketjuihin vaan ne merkitään aina 600-kenttään.

Anneli K: Kopioitujen tietueiden asiasanat jätetään kunkin sanaston mukaiseen kirjoitusasuun. Esim. MeSH- ja sao-sanat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella..


651 - MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)
NJ: Tähän ei enää vapaita asiasanoja, niille 653.653 - KONTROLLOIMATON HAKUTERMI (T)

NJ: Tänne tulee konversiossa 576 eli tekniikan asiasana näin: 653 ## ‡a xxxx ‡9 tech (‡9 = local subfield)654 - FASETTIANALYSOITU ASIASANA (T)655 - AINEISTON LAJITYYPPI/MUOTO HAKUTERMINÄ (T)656 - AMMATTI HAKUTERMINÄ (T)657 - TAPAHTUMA TAI TOIMINTO HAKUTERMINÄ (T)658 - OPINTO-OHJELMAN TAI KURSSIN TAVOITTEET HAKUTERMINÄ (T)662 - HIERARKKINEN MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)