Laskentaintensiiviset tilastolliset menetelmät

Kurssikoodi

57723

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Laskentaintensiiviset tilastolliset menetelmät, syksy 2006

Asema opetuksessa

Tällä kurssilla voidaan korvata kurssi Tilastollinen laskenta, joka esiintyy opinto-oppaassa, mutta jonka nimistä kurssia ei luennoida. Kurssi soveltuu esim. matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tilastotieteen koulutusohjelman valinnaiseksi erikoiskurssiksi joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon.

Kurssikuvaus

Kurssilla käsitellään moderneja, laskentaan perustuvia tilastomenetelmiä. Aiheita ovat

Laajuus

8 op (harjoitustyön tekemällä 10 op).

Esitietovaatimukset

Kurssin seuraamista varten tarvitaan