600 - HENKILÖNNIMI ASIASANANA (T)610 - YHTEISÖNNIMI ASIASANANA (T)611 - KOKOUKSEN NIMI ASIASANANA (T)630 - YHTENÄISTETTY NIMEKE ASIASANANA (T)648 - AIKAA ILMAISEVA TERMI ASIASANANA (T)650 - KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA (T)651 - MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)653 - KONTROLLOIMATON HAKUTERMI (T)654 - FASETTIANALYSOITU ASIASANA (T)655 - AINEISTON LAJITYYPPI/MUOTO HAKUTERMINÄ (T)656 - AMMATTI HAKUTERMINÄ (T)657 - TAPAHTUMA TAI TOIMINTO HAKUTERMINÄ (T)658 - OPINTO-OHJELMAN TAI KURSSIN TAVOITTEET HAKUTERMINÄ (T)662 - HIERARKKINEN MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)